Nya joniseringslösningar

Armeka AB presenterar en ny samarbetspartner för joniseringslösningar. Företaget heter Vessel och startades för snart 100 år sedan i Japan (1906).

Användandet av jonisering för att bli av med statiska laddningar ökar och skapar därför en större efterfrågan på joniseringsutrustning. Den stora variationen av produkter gör att i stort sett varje bransch som har problem med statisk elektricitet kan hitta en bra lösning med hjälp av jonisering.
Typiska användningsområden inom elektronikhantering är när plastdetaljer – t ex apparathöljen eller kåpor – monteras ihop med kretskort. Det kan gälla slutmontering eller vid service. Vid underhåll i fält, alltså utanför ett rent EPA-område, kan man med hjälp av jonisering skapa en trygg miljö. Det kanske vanligaste området är vid montering av displayer eller i andra sammanhang där man vill bli av med partiklar av olika slag. Renblåsning med joniserad luft är en förutsättning för effektiv och samtidigt säker hantering av känsliga komponenter.

Comments are closed.