Nanoreaktor för IoT räcker 666 år

USA-företaget Apocalypse Inc börjar idag sälja en kraftkomponent som med hjälp av en minimal mängd torium genererar tillräcklig energi för ett IoT-system i bortåt 700 år. Reaktorn är blykapslad och skall enligt Bill Seebub, vd för Apocalypse, inte avge någon radioaktiv strålning vid normal drift.


Nanoreaktorn APO666 är ca 40×40 mm och företaget garanterar 5V/500 mA i 666 år. På bilden syns också demokortet Blast666

Utvecklingen av nanoreaktorn, som fått namnet APO666, började egentligen hos ett av de företag som utvecklar fjärde generationens toriumbaserade kärnkraftverk. Genom att kombinera radioaktivt torium med en solcellsliknade halvledarkomponent visade det sig vara möjligt att omvandla radioaktiv strålning direkt till elektricitet, utan att ta den komplicerade vägen via ångturbiner och generatorer. Omvandlaren integrerar också en spänningsstabilisator, så att nanoreaktorn ger en konstant stabil spänning på 5V och maximalt 500 mA.

– Det räcker mer än väl för de flesta IoT-konstruktioner, säger Bill Seebub. Och eftersom nanoreaktorn räcker hela konstruktionens livslängd försvinner alla problem med batteribyten. En IoT-konstruktion kan kapslas en gång för alla och blir på det sättet både billig och miljötålig.

Små säkerhetsproblem
Att använda radioaktivt material i den här typen av konstruktion kan verka riskabelt, men Bill Seebub försäkrar att problemen är minimala.
– Det är ytterst liten risk att komponenterna skall läcka radioaktiv strålning så länge man följer instruktionerna. Det handlar framför allt om att inte låta komponenten ligga obelastad alltför länge och att undvika alltför stora mekaniska eller termiska påfrestningar. Vid transporter bör man inte frakta mer än 50 komponenter i samma låda eller container, för att undvika kedjereaktioner.

USB-laddare och elbilar
Apocalypse kommer inte bara att sälja nanoreaktorn som inbyggnadskomponent. Företaget ger sig också in på konsumentmarknaden med färdiga produkter. Först ut är en USB-laddare med nanoreaktor för mobiltelefoner, en marknad som senare kan komma att minska i takt med att mobiltelefontillverkarna integrerar nanoreaktorer direkt i mobiltelefoner.

– Det förutsätter självfallet att användarna vänjer sig vid att använda headset, i stället för att hålla telefonen intill örat, säger Bill Seebub. För män och kvinnor i fertil ålder är det heller inte heller så lämpligt att ha telefonen i byxfickan. Men det här är ju små problem i jämförelse med att man aldrig behöver ladda telefonen.

Vidareutvecklade reaktorer med större uteffekt gör det möjligt för Apocalypse att ge sig in i marknaden för portabla datorer och elbilar. Företaget lanserar nästa år en mikroreaktor med 40 W uteffekt och en minireaktor för elbilar med hela 70 kW uteffekt.

– Då räcker det att komplettera med några superkondensatorer för att täcka effektbehovet vid acceleration. Sedan har man en elbil som aldrig behöver laddas och som dessutom kan fungera som strömkälla i villan eller sommarstugan.

Mängden radioaktivt material i en minireaktor är förstås betydligt större än i nanoreaktorn, men enheten är ändå inte större än ett konventionellt startbatteri. Vikten är ca 25 kg, framför allt beroende på strålskyddet av bly.

– Med så här stora reaktorer blir det självfallet ännu viktigare att följa instruktionerna, eftersom konsekvenserna annars kan bli ganska obehagliga. Men så länge elbilen används minst en gång i veckan och inte utsätts för extrema temperaturer eller andra påfrestningar bör det inte vara några direkta problem. För att undvika kedjereaktioner skall man heller inte parkera den här typen av bilar allför nära varandra och man bör också undvika att ha flera kraftpaket på samma våningsplan i distributions- eller serviceled.

Stora miljövinster
Redan nanoreaktorn ger miljövinster, t ex i form av mindre avfall (batterier). Men steget till mikro- och minireaktorer ökar miljöfördelarna dramatiskt, med minskade koldioxidutsläpp och minskat oljeberoende. Flera miljöorganisationer har redan visat intresse för tekniken.

– Hittills har en del reaktioner varit mindre positiva, men vi räknar med att ganska snabbt kunna övertyga tvivlarna, säger Bill Seebub. Vi kommer att satsa stora resurser på miljöåtgärder, bland annat med substantiella direkta bidrag till miljöorganisationer som visar en positiv inställning. Samma sak gäller för övrigt politiker och institutioner.

Nanoreaktorn har idag godkänts av strålskyddsmyndigheterna i större delen av världen. Marknadsföringen av produkten startar idag och priset i tiotusenkvantitet ligger på 0,666 dollar.

Comments are closed.