Annons

Nanoreaktor för IoT klarar 666 år

USA-företaget Apocalypse Inc börjar idag sälja en kraftkomponent som med hjälp av en minimal mängd torium genererar tillräcklig energi för ett IoT-system i bortåt 700 år. Reaktorn är blykapslad och skall enligt Bill Seebub, vd för Apocalypse, inte avge någon radioaktiv strålning vid normal drift.


Nanoreaktorn APO666 är ca 40×40 mm och företaget garanterar 5V/500 mA i 666 år. På bilden syns också demokortet Blast666
Läs mer

Ladda ner den nya instrumentöversikten

Läs de nya temaartiklarna om mätteknik

Läs temaartiklarna om analogteknik

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.