60 miljoner till svenskt-taiwanesiskt forskningssamarbete

Taiwan kompletterar de forskningssamarbeten som SSF redan har med Japan och Sydkorea. Det innebär en förstärkning av stiftelsens satsningar på utbyten med demokratier i Ostasien kring teknik och vetenskap. Det var i augusti 2019 som ett samarbetsavtal undertecknades av SSF:s vd Lars Hultman och Taiwans forskningsminister.

Intresset visade sig vara stort och bland ansökningarna finns många förslag på olika kombinationer av samverkan.

– Med den här satsningen stärker SSF sina strategiska bilaterala forskningssamarbeten med Ostasiens innovativa och fria ekonomier. På sikt är det vår förhoppning att det kommer gynna svensk forskning, teknologiutveckling och svenska företag med närvaro i Taiwan, säger SSF:s vd Lars Hultman.

Taiwan har drygt 23 miljoner invånare och är en av världens 25 största ekonomier. Små och medelstora företag är ekonomins viktigaste drivkraft, men här finns också globala storföretag, speciellt inom data- och elektronikindustrin, som TSMC, Acer, Asus och HTC.

Det finns 32 taiwanesiska universitet rankade av Times Higher Education, med National Taiwan University i Taipei och National Tsing Hua University i high-tech-staden Hsinchu som ledande. De övriga deltagande universiteten är National Cheng Kung University, National Central University, National Chiao Tung University och National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech).

Intressant att notera är att citeringsgraden för svenska forskare som har sampublicerat sig med taiwanesiska forskare är betydligt högre än det svenska genomsnittet. (Källa SciVal)

49 ansökningar inkom flest från Chalmers, KTH och Uppsala universitet. De är också hos de lärosätena som bidragen hamnar. Bedömning har skett av externa sakkunniga i Sverige och utomlands, varav cirka hälften från Taiwan. Varje projekt får 10 miljoner kronor var under en femårsperiod och projekten kan starta omedelbart.

– Många ansökningar har hög kvalitet och bidragen ger en bra spridning mellan SSF:s prioriterade områden som är ICT, materialvetenskap och bioteknik, samtidigt som de speglar taiwanesiska styrkeområden, säger Joakim Amorim, programchef på SSF.

Följande projekt får 10 miljoner var:

SOLID ALIBI – Initiativ för anodlösa fastfas-litium batterier, Daniel Brandell, Uppsala universitet

Antenner bortom trådlös 5G kommunikation, Marianne Ivashina, Chalmers

En chip-baserad accelerator för materialforskning och hälsa, Fredrik Laurell, KTH

Avancerade GaN-komponenter för mm och sub-mmvågs kommunikation, Niklas Rorsman, Chalmers

Skalbara CMOS-Integrerade Nanopor-baserade biosensorer, Göran Stemme, KTH

Tvådimensionella kvant-optoelektroniska komponenter, Val Zwiller, KTH

Comments are closed.