Stationära bränslecellssystem med nollutsläpp

ABB Power Grids tecknar ett Memorandum of Understanding (MOU) med PowerCell Sweden AB för att skapa en ”plug and play”-lösning för integration av stationära bränslecellssystem för mer hållbara samhällen.

Dagens snabbt växande globala energimarknad utgör en spännande tillväxtmöjlighet för bränslecellsteknologi med nollutsläpp. Det finns ett brådskande behov av kompatibla och fullt optimerade elektriska lösningar som överbryggar kraftproduktion från bränsleceller och infrastruktur för elnätet.

ABB:s affärsområde Power Grids och PowerCell Sweden AB, en ledande global leverantör av innovativa bränslecellösningar, har tecknat en MoU för att tillsammans utforma, utveckla och validera ett bränslecellskraftsystem. Integrering av stationära bränsleceller förväntas spela en viktig roll i att påskynda omställningen till hållbara energi lösningar, vilket hjälper slutanvändarna att möta det ökande behovet av renare verksamheter.

– Den nya generationen av vårt energilandskap kräver energikällor som inte bara kan möta det ökande energibehovet, utan också möjliggör renare och mer tillförlitlig el, säger Jenny Larsson, vd på ABB Power Grids i Sverige. Vi är glada över detta banbrytande samarbete med PowerCell för att driva integrationen av bränslecellsteknik som kommer att bidra med en viktig del för att nå målet för ett fossilfritt samhälle.

– Detta MoU är ett betydande nästa steg i vårt pågående samarbete med ABB Power Grids, säger Andreas Bodén, Director Sales & Marketing på Power Cell. Den snabbt växande marknaden för grön energi representerar en spännande tillväxtmöjlighet för bränslecellsteknologi med nollutsläpp. PowerCells tidigare utveckling och leverans av bränslecellsystem ger oss den kritiska erfarenheten och kunskapen som behövs för att effektivt kunna samarbeta om utvecklingen av rena energilösningar för viktiga marknadsapplikationer.

Bränslecellsystem kan ha olika tillämpningar, såsom att tillhandahålla kraft för industri och kommersiella byggnader och kan i många fall vara en direkt ersättning för dieselgeneratorer, till exempel i datacenter.

Bränsleceller baserat på Proton Exchange Membran (PEM)-teknik omvandlar kemisk energi från väte till elektricitet genom en elektrokemisk reaktion. Det innebär ingen förbränning och konverterar bränsle direkt till el, värme och rent vatten. Med användning av förnybara energikällor för att producera väte, hjälper denna teknik att låsa upp potentialen för att hela energikedjan kan vara ren och mer hållbar.

Comments are closed.