Annons

23,9 procent från tandemcell

Forskningsinstitutet imec har lyckats nå en verkningsgrad på 23,9 procent från en 4 cm² solcellsmodul med en kombination av perovskite och kisel.

08imec01

Perovskite-celler har en rad fördelar, bland annat när det gäller produktionskostnad och verkningsgrad. Materialet kan konstrueras för att ge mycket varierande optiska och elektroniska egenskaper. Dessutom kan tekniken användas för att öka effektiviteten hos vanliga kiselceller.
Genom att stacka perovskite-celler ovanpå kiselceller är det möjligt att nå verkningsgrader uppåt 30 procent, vilket är klart bättre än dagens effektivaste solceller i kiselteknik. 2016 presenterade imec för första gången en halvtransparent perovskite-modul, utvecklad i samarbete med Solliance, för användning ovanpå en kiselcell. Då rapporterades en verkningsgrad på 20,2 procent. Det har nu höjts till 23,9 procent.

Comments are closed.