ZTEs vinst ökade med 40 procent

ZTE rapporterade för första kvartalet i år en nettovinst på 16,09 miljoner USD. Det är en ökning med nästan 40 procent jämfört med samma period förra året. Intäkterna för kvartalet ökade med ca 14 procent till 1,94 miljarder USD jämfört med samma period förra året.

Bolaget märker av en förbättrad världsekonomi. Investeringar i telekommunikationsutrustning på den inhemska, kinesiska marknaden, var stabil under kvartalet. Infrastruktur för mobilnätverk och optisk kommunikationsutrustning utgjorde lejonparten av operatörernas kapitalinvesteringar. På den internationella marknaden märktes det att den ekonomiska krisen avtagit.
Under kvartalet upplevde ZTE en relativt stabil tillväxttakt. I Kina förbättrade bolaget sin position på marknaden genom leveranser av utrustning till utbyggnaden av 3G-nätverk i landet. ZTE sålde också bra med terminalenheter och andra nätverksprodukter till de kinesiska operatörerna. Även på de internationella marknaderna upplevde ZTE stabil tillväxt i flera regioner, särskilt på tillväxtmarknader vars ekonomier förbättrats och där bolaget drog fördel av investeringar i telekomutrustning. Generellt sett ökade antalet potentiella affärer på internationella marknader för ZTE eftersom vissa tillverkare lämnat mainstream-marknaden.
Försäljningen av optiska kommunikationsprodukter, trådlösa switchar och access-produkter till operatörerna ökade med 0,9 procent under kvartalet jämfört med samma period förra året. Terminalsegmentet ökade sin försäljning med 41,8 procent jämfört med samma kvartal 2009. Den ökade försäljningen beror främst på snabb tillväxt i försäljning av high-end produkter och då framförallt 3G-mobiltelefoner.

Comments are closed.