ZTE i topp när antalet patentansökningar jämförs

Trots svåra ekonomiska förhållanden slog internationella patentansökningar – enligt WIPO-administrerade Patent Cooperation Treaty (PCT) – ett nytt rekord under 2011 med 181 900 ansökningar, en ökning med 10,7 procent från 2010.

Det här uppges vara den snabbaste ökningen av antalet ansökningar sedan 2005. Kina, Japan och USA svarade för 82 procent av den den här totala tillväxten. Det kinesiska telekomföretaget ZTE Corporation var det företag som lämnade in flest PCT-ansökningar under 2011 med 2826 stycken, en ökning med 958 ansökningar jämfört med 2010.

– Den återhämtning av internationella patentansökningar som vi såg under 2010 förstärktes under 2011. Detta understryker den viktiga roll som PCT-systemet spelar i en värld där innovationer är en allt viktigare del av den ekonomiska strategin. Det visar också att företagen har fortsatt att vara innovativa under 2011 – lugnande nyheter i tider av ihållande ekonomisk osäkerhet, säger WIPOs generaldirektör Francis Gurry.

Något som styrker den snabba tillväxten av antalet PCT-ansökningar är att under 2011 inlämnandes en tvåmiljonte PCT-ansökan av det USA-baserade mobilteleföretaget Qualcomm.

Bland de bästa PCT ansökningsländerna finns Kina (33,4%), Japan (+21%), Kanada (8,3%), Sydkorea (+8%) och USA (+8%) sett till ökningen av antalet ansökningar under 2011. De europeiska länderna fick bevittna blandade prestationer där Schweiz (7,3%), Frankrike (+5,8%), Tyskland (+5,7%) och Sverige (+4,6%) upplevde en ökning samtidigt som Nederländerna (-14%), Finland (- 2,7%), Spanien (-2,7%) och Storbritannien (-1%) minskade. De stora ”medelinkomst-ekonomierna” Ryssland (20,8%), Brasilien (17,2%) och Indien (11,2%) alla registrerade en tvåsiffrig tillväxt i antalet inlämnade ansökningar.

Kinesiska ZTE Corp., med sina 2826 publicerade ansökningar, passerade japanska Panasonic Corp. (2463) som den främsta PCT-ansökaren under 2011. Kinesiska Huawei Technologies (1831) ligger på tredje plats, följt av Sharp Kabushiki Kaisha (1755) och Robert Bosch Corp. Var och ett av dessa fem företag såg en tvåsiffrig tillväxt i publicerade PCT-ansökningar. Fem japanska företag – Panasonic, Sharp, Toyota, NEC och Mitsubishi – återfinns på den övre topp 15-listan.

På tiondeplatsen återfinns Ericsson (1116) och Nokia (698) rankas på en sextondeplats. Nokia Siemens Networks (332) rasar ner till en 40:de-plats och Sony Ericsson återfinns på plats 94. Bland universiteten dominerar USA kraftigt. Det enda nordiska lärosätet som finns med på WIPO-listan är Danmarks Tekniske Universitet med 36 publicerade ansökningar.

I Norden stod företag i Sverige för 3466 inlämnade ansökningar, Finland för 2080, Danmark för 1313 och Norge för 706 dito under 2011.

PCT-systemet underlättar processen att söka patentskydd i flera länder. Det förenklar processen genom att skjuta upp kravet på att lämna in en separat ansökan vid varje jurisdiktion tills efter en centraliserad behandling och initial utvärdering av patenterbarheten har ägt rum. Undersökning av patenterbarheten av uppfinningen vid de nationella kontoren och därtill relaterade kostnader skjuts upp – i de flesta fall med upp till 18 månader eller ännu längre vid vissa kontor – jämfört med direkta patentansökningar. PCT-systemet har nu 144 medlemsländer, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.