LiU-forskare startar grafenproduktion

En grupp forskare vid Linköpings universitet tar nu sin metod för tillverkning av grafen till marknaden. Intresset är stort för det nobelprisbelönade materialet, som lämpar sig för bland annat högfrekvenselektronik.

 

Professor Rositza Yakimova

Kvaliteten på det material som framställs i Linköping uppges vara världsledande och forskarna har under flera år försett andra forskarlag med material. Efterfrågan har nu blivit så stor att forskarna har bildat ett företag döpt till Graphensic AB.

– Inom forskningen levererar vi material till flera projekt, både i Sverige och i Europa. Detta har stärkt vår tanke att det nu finns en kommersiell marknad för vårt material, säger professor Rositza Yakimova som leder forskargruppen.

Grafen består av ett enda lager kolatomer. Yakimovas grupp utgår från halvledarmaterialet kiselkarbid, som hettas upp till en mycket hög temperatur. Framgången ligger i att förstå hur kisel och kol verkar på ytan och hur man kan implementera en uppvärmningsprocess som kontrollerar denna yta. Processen är patentsökt.

– Vi har redan överfört en framställningsteknologi för materialet till en vit lysdiod som industrialiseras i Japan, och inleder nu industrialiseringen av grafenmetoden, säger Mikael Syväjärvi på Graphensic AB.

Förhoppningen är att svensk grafenforskning och grafenindustri ska få sitt genombrott tack vare miljardsatsningar i Europa. Men att ta steget från forskning till kommersialisering kräver hjälp.

– Tillsammans med InnovationskontorEtt vid Linköpings universitet har vi tagit fram en strategi hur vi kan växa med marknaden och bygga vidare på vårt svenska bolag för att leverera material internationellt. Tillämpningarna finns ju inte på marknaden än, men material behövs för att utveckla dem, berättar Rositza Yakimova.

Graphensic AB är grundat av Rositza Yakimova, Mikael Syväjärvi och Tihomir Iakimov och stöds av LEAD företagsinkubator. Företaget har sitt säte i Linköping och använder utrustning och lokaler vid Linköpings universitet, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.