Zaptec Sverige dubblar

Det norska laddboxföretaget Zaptec har en fortsatt stark tillväxt i Sverige. De nya siffrorna från årsredovisningen för 2022 visar att omsättningen ökar från 73,7 miljoner kronor (2021) till 162,8 miljoner kronor, vilken är en ökning med cirka 120 procent.

Omsättningsökningen de senaste fyra åren har varit exceptionell: 2020 låg omsättningen på 19,7 miljoner kronor och 2019 på 284 000 kronor.

Nyligen beviljades Zaptec en patentansökan för fasbalansering, en teknik för smart kraftutnyttjande som möjliggör en mer kostnadseffektiv drift av stora anläggningar som laddar flera elbilar samtidigt.

Comments are closed.