Yokogawa uppgraderar sitt europeiska kalibreringslab

Nyligen har Yokogawa uppgradera sitt europeiska lab för kalibrering för att kunna ta sig an de flesta instrument inom test- och mätindustrin.

Kalibreringslabbet har bland annat resurser för bredbandiga instrument, effektmetrar, oscilloskop, inspelningsapparatur och optiska produkter.
Särskilt inom effekmätning och analysinstrument har Yokogawa en rad tjänster. Yokogawas europeiska lab är det enda icke statliga som kan ta hand om effektkalibrering upp till 100 kHz.
Kravet på lägre osäkerhet i effektmätningar accentuerar stort, bland annat på grund av en liberalisering av elmarknaden, runtom i Europa. Speciellt söker man ökad noggrannhet vid mätning av små effektfaktorer.
Förutom att behärska effektmeterkalibrering upp till 100 kHz kan man kalibrera strömtransformatorer upp till 1200 A med hög precision för att lägga grunden för högkvalitativa mätningar av ström och effekt. Kalibrering av så låga effektfaktorer som 0,001 kan utföras.
Yokogawas europeiska standardlaboratorium har också utvecklat ett effektmätsystem med hög noggrannhet. Det bygger på två samplande voltmetrar och anordningar för synkronisering som bygger på 2-stegs induktiva spänningsdelare och transformatorer med elektronisk strömkompensering och en AC-shuntresistor. Mätosäkerheten på denna lågfrekvenssamplande Wattmeter är mindre än 20 miljondelar för aktiv, reaktiv och skenbar effekt inom frekvensområdet 45 till 60 Hz.
Yokogawas europeiska standardlaboratorium följer internationella standarder, däribland ISO9001.

 

Comments are closed.