Yokogawa satsar på minskad energikonsumtion

Yokogawa har köpt 44,3 procent av aktierna i Soteica Visual MESA som ett led i att satsa på minskad energiåtgång i fabriker.

Ytterst handlar det om att verka för minskade utsläpp av CO2 och NOx.
I fabriker finns det i huvudsak två vägar att påverka vad gäller energihantering. Den ena är att i huvudprocessen åstadkomma ökad energieffektivitet hos maskiner som drivs med ånga, elektricitet eller bränsle. Den andra är att optimera energiåtgången för själva processen.
Yokogawa ligger långt framme bland konkurrenterna inom styrsystem och styrning av processer. Vad man tidigare saknat är styrmedel för att kunna optimera en mix av konventionella och förnybara energikällor på basis av förutsättningarna för processdrift och energipriser.
Detta ledde fram till att Yokogawa beslöt att inleda ett partnerskap med Soteica Visual MESA, som är en världsledande aktör inom området ”energy management solutions”. Avtalet gör nu att Yokogawa kan sälja Soteica Visual MESAs lösning ”Visual MESA energy management and optimization package”. Yokogawa kommer att utnyttja sitt världsomspännande försäljningsnät och särskilt fokusera på Asien.
Visual MESA ger en potential att minska de årliga energikostnaderna med mellan 2 och 5 procent. Lösningen används av ungefär 3400 fabriker i världen.

 

Comments are closed.