Windows Server 2008

Windows Server 2008 kommer att släppas i slutet av februari 2008.

Microsoft erbjuder sin HyperV virtualiseringsteknik för servrar som en fristående produkt.

Tidigare har Microsoft sagt att HyperV-tekniken bara ska erbjudas som en integrerad del i 64-bitarsversionerna av Windows Server 2008.

Microsoft menar att de flesta användarna kommer att använda HyperV-tekniken tillsammans med Windows Server 2008, men att servertillverkarna även ska kunna integrera virtualiseringstekniken i servrar som inte är Windows-baserade.

I dag beräknas att det är mindre än fyra procent av alla servrar som är virtualiserade, det vill säga kan uppföra sig som de vore flera, men kommer med tiden att öka till att omfatta mer än hälften av alla servrar.

Comments are closed.