Wind River lanserar MILS-plattform

Wind River presenterar VxWorks MILS-plattform 2.0 för säkerhetsbehov inom flyg-, rymd- och försvarsindustrin.

VxWorks MILS-plattformen 2.0 ger kunder en robust operativsystemgrund och en prisbelönad utvecklingsmiljö för konstruktion av MLS-(multilevel secure)-system. Plattformen inkluderar en VxWorks “runtime”-miljö, som möjliggör för Wind Rivers kunder att utnyttja egna VxWorks-experter liksom gammal VxWorks-applikationskod inom nya MLS-system, och “runtime”-miljö för utveckling av skyddskomponenter, “downgraders” och andra komponenter som kräver högsta säkerhet. Boeing, General Dynamics Advanced Information Systems, Lockheed Martin och Raytheon hör till de företag som arbetar med VxWorks MILS-plattform 2.0.
VxWorks MILS-plattformen 2.0 inkluderar:
* VxWorks MILS-separationskärna, utvecklad att passa för den amerikanska NIAP-validerade skyddsprofilen för separationskärnor i krävande miljöer (U.S. Government Protection Profile for Separation Kernels in Environments Requiring High Robustness), version 1.03 (SKPP);
* Direkt stöd för högsäkra kundapplikationer i partitioneringar, såsom skyddskomponenter och “downgraders”, som utnyttjar högsäkerhetsmiljön (High Assurance Environment), inkluderande ett enkelt gränssnitt för separationskärnor och säker kommunikation mellan partitioneringar (SIPC, inter-partition communication);
* VxWorks gästoperativsystem i partitioneringar, som möjliggör direkt portning av existerande VxWorks-applikationer;
* Wind Rivers industrispecifika stackar för nätverk inkluderande IPv4, UDP och TCP;
* Ett omfattande sortiment av specialinriktade drivrutiner och partner-“middleware”;
* Wind River Workbench, den ledande Eclipse-baserade utvecklingssviten.
VxWorks MILS 2.0 listas officiellt som “In Evaluation” av NIAP (National Information Assurance Partnership), som drivs av NSA (National Security Agency), för överensstämmelse med “Common Criteria Evaluation Assurance Level (EAL) 6+” och “High Robustness”. Ett “EAL6+”- och “High Robustness”-certifierat operativsystem är utformat att vara “en mycket robust grund för systemtjänster och -applikationer i uppdragskritiska system” enligt SKPP.

Comments are closed.