WiFi-modul för IoT

Murata lanserar två nya WiFi-moduler kompatibla med 2.4 GHz IEEE802.11 b/g/b. Modulerna är baserade på SimpleLink-chipseten från TI (CC3200 och CC3100) och är 13.2 x 21.45 x 2.65 mm stora.

 

Bägge modulerna 1JP och 1JQ, har SPI- och UART-gränssnitt, 16 Mbit flashminne och 40 MHz klockfrekvens. All elektronik och antenn är samlat på ett litet PCB-kort, som sedan är kapslat i en metallkapsel.
1JP-modulen är baserad på CC3100-chipsetet och kopplas till en värdprocessor. 1JQ-modulen använder CC3200-chipsetet, som inkluderar en Cortex-M4-processorkärna och 256 kbyte RAM för att kunna köras fristående.
Bägge modulerna är pinkompatibla och FCC/IC-certifierade. De är också R&TTE-testade för CE.

Comments are closed.