WiFi Calling utmanar operatörerna

– Fjolårets största händelse inom telekommunikationsvärlden är ”WiFi Calling”, sade professor Claes Beckman i sin presentation på ÅFs radioseminarium. Där berättade han om det viktigaste som just nu händer inom 5G.

WiFi Calling innebär att telefonsamtalen går via lokala WiFi-nät. WiFi calling arbetar som ett mobilnät. Kanske den som telefonerar inte ens märker att hans samtal går via WiFi i stället för via ett mobilnät. Det sättet att ringa har länge kunnat göras via Skype, WhatsApp och Viber, men dessa tjänster är dock inte direkt kopplade till ett telefonnummer som är fallet med WiFi calling. Dock kommer den som befinner sig i täckningsområdet för WiFi att tappa uppkopplingen när han lämnar det. I det kommande kan det dock bli möjligt med en automatisk överkoppling till VoLTE (Voice ower LTE).
– WiFi calling innebär en dramatisk konkurrensfaktor för mobiloperatörerna, säger Claes Beckman. Alla som går in i ett WiFi-nät någonstans på jorden kommer att få möjlighet att använda WiFi calling.
Begreppet WiFi calling dök upp i oktober förra året. Naturligtvis kommer tekniken att radikalt påverka alla operatörers policy. Telia ligger i startgroparna med tester av WiFi calling.

Ny standard vart 10e år
Tredje generationens mobiltelefoni, 3G, rullades ut kring år 2000, 4G under år 2010 och 5G väntas tas i bruk kring år 2020.
– Litet skämtsamt talar man om att en ny generation debuterar vid varje solfläcksmaximum (vart 11e år, red anm), men sanningen ligger snarare närmare att att World Radio Conference äger rum vart tionde år, sade Claes Beckman på konferensen.
När 2G introducerades byggde man höga master med stora antenner.
– Nu ser vi en utveckling där terminalerna blir allt större medan basstationerna och dess antenner blir allt mindre.
Utvecklingen mot 5G drivs av EU-projektet METIS, Mobile and wireless communications Enablers for the Twenty-twenty information Society. I METIS-projektet arbetar sammantaget 80 personer på heltid och budgeten ligger på 70 miljoner euro. Som enda universitet i METIS deltar KTH, där Claes Beckman ansvarar för KTHs grupp.
– Drivkraften för 5G är framför allt datahastigheten där det skiljer en faktor 1000 mellan 4G och 5G. Den höga datahastigheten kommer att behövas i exempelvis 60 tums TV med 8K-upplösning och i IoIT.
Med IoIT avser han Internet of Important things, sådana som kommer att användas inom fordonselektronik där fordonen kommunicerar med varandra och med sensorer i vägar och broar. Eller kan det vara överföring av information från sensorer i vattenkraftverksdammar.
Betydelsen av fordonselektronikens utveckling inom 5G, med dess uppgift att förbättra trafiksäkerheten, betonas av att BMW arbetar mycket aktivt inom METIS för att utforma kraven för 5G.
I USA är bilsektorn mera inriktade på att använda standarden 802.11p.
5G syftar till att ge minst 100 Mbit/s datahastighet överallt, med 1 Gbit/s som typisk överföringshastighet. I kontorsmiljö skall det kunna bli upp till 5 Gbit/s.

Inget fantastiskt nytt
Medan de tidigare generationsbytena, till 3G respektive till 4G,  innebar drastiska tekniklyft är nu situationen en annan.
– 5G innebär i princip inget fantastiskt nytt. Nya aktörer inom telekom hoppas på det medan traditionella aktörer snarare vill ha bakåtkompatibilitet. Beträffande modulationen handlar det i 5G om OFDM-varianter som gör att man skall kunna packa data tätare. En av lösningarna blir multipla antenner som arbetar i flera noder. Man vill dessutom kunna separera trafik och signalering i olika lager.
För att kunna köra högre datahastigheter, i exempelvis kontorsmiljö, är 60 GHz ett intressant frekvensband. Frekvenser inom 5 – 10 GHz kan också behöva frigöras. Höga frekvenser fungerar bra inomhus. Med koordinerade multipunktsantenner skall man kunna komma ifrån traditionella celler.
Läs mer om ÅFs radioseminarium under rubriken Unik kartläggning av radiofrekvent exponering .

 

Comments are closed.