Wallenbergpriset för elektronik på papper

Magnus Berggren, professor vid Linköpingsuniversitet, får ta emot 2014 års Wallenbergpris på 2 MSEK för sina forskarinsatser inom elektronik, tryckt på papper, för att bland annat göra det möjligt att trycka sensorer och displayer.

Magnus Berggren prisas för sina bidrag till den grundläggande forskningen på området och till ett antal applikationer av elektronik på papper. Till exempel har han utvecklat jon-baserade transistorer som kan köras på låg spänning och som är enkla att trycka på papper eller kartong med relativt rå yta.
I kombination med små batterier och antenn, som också kan tryckas på papper, blir det möjligt att koppla upp trådlöst till och kommunicera med en rad ting omkring oss. En stor marknad väntas bli inom begreppet ”Internet of things”.
Enkla minnen och sensorer kan tryckas billigt, snabbt och i stora kvantiteter.
Genom att tillämpa samma basteknik har Magnus Berggren också utvecklat organisk bioelektronik – komponenter som möjliggör kommunikation mellan biologiska system (joner) och elektronik (elektroner) som kan användas inom medicin och diagnostik. Denna teknik kan också användas för hälsoprodukter inom hemmen och kan återanvändas efter bruk.
Magnus Berggren är professor inom organisk elektronik vid Linköpings universitet och han leder en grupp av 35 medarbetare i ett nära samarbete med forskningsinstitutet Acreo Swedish ICT. Magnus Berggren innehar 28 patent och har skrivit mer än 80 akademiska uppsatser (”papers”) och artiklar som presenterats på välrenomerade konferenser och som publicerats i vetenskapliga som Science och Nature.

Här ser vi ett exempel på tryckt elektronik, utformad att kunna sända till en mobiltelefon. Innovationen är framtagen i samarbete mellan Linköpings universitet, Ericsson och Acreo Swedish ICT.

 

Comments are closed.