VTT och RISE stärker samarbetet

Ett nytt samarbetsavtal undertecknades i Espoo, Finland, den 6 maj av Antti Vasara, VD för VTT och Pia Sandvik VD för RISE. Avtalet mellan svenska RISE och finska VTT ska skapa en plattform för samarbete kring infrastruktur för test och demo inom bioekonomi och cirkulär ekonomi. Syftet är att skapa ett omfattande erbjudande för kunder och bättre förutsättningar att planera framtida investeringar.

Industriell förnyelse är avgörande för Finland och Sverige, och denna omvälvning kommer inte att ske utan ny teknik och innovationer. De båda forskningsorganisationerna RISE och VTT delar samma mål att stödja hållbar utveckling, förändring mot koldioxidneutrala samhället och förnyelse av skogsindustrin.
– Vi kommer att sätta ambitiösa mål för samarbetet, eftersom det är det enda sättet att få betydande fördelar för samhället, både i Finland och i Sverige, säger Jussi Manninen, EVP vid VTT. VTTs och RISEs expertis och infrastruktur kompletterar varandra väl, och därför kan vi genom samarbete åstadkomma mer och tjäna våra kunder bättre.
För ett år sedan tecknade VTT och RISE ett avtal om att öka FoU-samarbetet inom skoglig bioekonomi. Det nya avtalet kommer att utvidga samarbetet till att även omfatta användning och utveckling av pilot- och demo-infrastrukturer. Samarbetet kommer särskilt att fokusera på biomaterial, biobränsleproduktion och digitalisering av en biobaserad och cirkulär ekonomi.
– Forskningsinfrastruktur i pilot- och demoskala i kombination med erfaren personal är en förutsättning för uppskalning och implementering av nya biobaserade processer och produkter, säger Marco Lucisano, chef för RISE division Bioekonomi. Tillsammans skapar RISE och VTT ett mycket starkt erbjudande som ytterligare stärker våra positioner som ledande institut för utveckling av nya produkter och processer baserade på biomassa.

Comments are closed.