VTT-forskare hittar ny förklaring till friktion

Friktion är en viktig företeelse inom tillämpad fysik och vars ursprung har undersökts under decennier. Hittills har man förstått att mekaniskt slitmotstånd och smörjningsvätskor påverkar friktionen, men den grundläggande, ursprungliga glidfriktionen har varit okänd.

Dr Lasse Makkonen, Principal Scientist vid det finska forskningsinstitutet VTT Technical Research Centre i Finland, har nu presenterat en förklaring till ursprunget för glidfriktion mellan fasta föremål. Enligt hans teori är mängden friktion beroende på ytenergin hos de aktuella materialen.

Friktion har en betydande effekt på många vardagliga fenomen, såsom energikonsumtion. Makkonens modell uppges vara den första för att möjliggöra kvantitativa beräkningar av friktionskoefficienten hos materialen.

Enligt Makkonens teori är mängden friktion relaterad till materialets ytenergi. Friktion härrör från kontakter i nanoskalan som följs av att ny yta bildas. Den teorin förklarar genereringen av friktionskraften och friktionsvärme vid torr kontakt. Den kan appliceras för att beräkna friktionskoefficienter hos olika materialkombinationsmodeller. Den möjliggör även manipulering av friktionen genom att välja vissa ytmaterial eller material som används i smörjskikt, på basis av ytenergin mellan dem.

Makkonen teori om glidfriktion är publicerad i tidskriften the journal AIP Advances of the American Institute of Physics.. Forskningen har finansierats av Academy of Finland och Jenny och Antti Wihuri-stiftelsen.

För den speciellt intresserade finns här en länk till artikeln A thermodynamic model of sliding friction .

Comments are closed.