Volymproduktion i gång hos T-Solar

T-Solar har startat volymproduktion av världens största PV (Photovoltaic)-paneler och använder sig av en tillverkningslina för tunnfilmsmoduler som levererats av företaget Applied Materials. Varje solpanel är 5,7 kvadratmeter stor och är avsedda att användas i storskaliga anläggningar där, enligt företaget, 20 procent av installationskostnaderna kan sparas jämfört med om mindre paneler används. Enligt T-Solars prognos kommer 700 000 kvadratmeter PV-paneler att produceras/år, med en potential att generera sammanlagt 45 MW. 

Comments are closed.