Volvo utökar elektrifieringsstrategi

I förra veckan meddelade Volvo Car Group en omfattande elektrifieringsstrategi med laddhybrider som ska finnas tillgängliga över hela modellprogrammet. Idag skriver företaget att Volvo Constructing Equipment ingår i ett omfattande forskningsprojekt för att främja framsteg inom elektrifieringen av anläggningsmaskiner.

Utsläpp som genereras i anläggningsfasen av byggprocessen beräknas av Volvo vara på samma nivå som utsläpp från bilar. Volvo CE, tillsammans med multinationella byggjätten Skanska, Energimyndigheten och två universitet, har inlett ett större projekt för att anpassa en rad entreprenadmaskiner till elektrifiering med låga utsläpp som följd.

Projektet leds av Volvo CE:s forskningsprojekt och fokuserar på möjligheterna att driva alla entreprenadmaskiner i ett stenbrott med el istället för diesel.

– Det intressanta med ett stenbrott är att du har så många olika funktioner på en plats. Om det lyckas, kan tekniken tillämpas i stora byggprojekt, återvinning av avfall etc. Detta är ett nytt steg för byggbranschen, säger Erik Brandsma, generaldirektör för Energimyndigheten.

Energimyndigheten har uppskattat energiförbrukningen för entreprenadmaskiner i Sverige till 14 terawattimmar (TWh) jämfört med 19 TWh för lastbilar; 3,7 TWh för bussar och 55 TWh för personbilar (2010 års siffror).

 – Vi räknar med att om vi kunde elektrifiera ett antal funktioner i stenbrottet, kan vi minska energianvändningen med 71 % (i kWh). Intensiteten av energin är mycket högre med el, det är därför de potentiella besparingarna högre.

I många tillämpningar, är grävmaskiner tillräckligt stabila för att drivas med elektricitet via kablar. Krossar i demonstrationsbrottet kan också få sin ström genom kablar. En plug-in hybridlösning undersöks för dumprar. Dumprar kan helt elektrifieras med batterier, vilket leder till möjligheten till helt autonoma, förarlösa dumprar styrda av datorer.

Eldrivna entreprenadmaskiner kommer enligt Volvo också att avsevärt minska bullerutsläppen, som är en särskild oro i den snabbt växande urbana miljön.

Volvo CE har redan arbetat med många av de teknologier som kommer att användas, och koncepten kommer att tas fram tillsammans med forskare vid Linköpings universitet och Mälardalens högskola.

– Detta elektromobilitetsprojekt handlar om att skapa nya koncept som är en del av vår långsiktiga framtidsvision. Det arbete som vi kommer att utföra under de närmaste åren har potential att förändra hela byggbranschen, säger Anders P. Larsson, vice vd för Volvo CE:s teknologifunktion.

Projektet kommer att kosta cirka 203 miljoner kronor, och är planerat att slutföras under 2018.

Comments are closed.