Volvo och Siemens i avtal om elbussar

Volvo Bussar och Siemens har tecknat ett globalt avtal om att leverera kompletta system för elbaserad busstrafik till städer. Enligt avtalet ska Volvo Bussar leverera elhybridbussar och helt eldrivna bussar, medan Siemens ska leverera och installera laddstationer med laddkapacitet på upp till 300 kW, för eldrivna fordon.

De två företagen har arbetat tillsammans med elektromobilitet sedan 2012, och nu fördjupas samarbetet ytterligare. Ett mål är att utveckla en standard för laddinfrastruktur så att städer enklare kan övergå till elbaserad busstrafik.

– Vi är väldigt glada över att samarbeta med ett av världens största teknikföretag, som delar vår vision om elektromobilitet. Avtalet öppnar nya affärsmöjligheter och gör att vi kan hjälpa städer att övergå till hållbara och kostnadseffektiva system för allmänna kommunikationer, säger Håkan Agnevall, vd för Volvo Bussar.

– Eldrivna bussar är ett viktigt verktyg i arbetet att göra våra städer mer hållbara och gröna. Med Siemens och Volvos gemensamma teknologi och erfarenhet kan vi bidra till att forma nya och smarta kollektivtrafiklösningar, säger vd Ulf Troedsson, Siemens AB.

De båda företagen har redan levererat en komplett lösning med tre elhybridbussar och fyra laddstationer till Hamburg där bussarna trafikerar stadens nya ”Innovations-linje”. Under 2015 ska flera helt eldrivna bussar, elhybridbussar och laddstationer levereras till Göteborg och Stockholm.

Siemens infrastruktur för laddning inkluderar laddstationer, tillhörande kringutrustning, kablage, anläggningsarbeten, installation, idrifttagning och underhåll.

Volvos senaste elhybridbussar gör det möjligt att reducera bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp med upp till 75 procent och den totala energiförbrukningen med 60 procent jämfört med motsvarande dieselbussar Euro 6*. Volvos laddhybrid går tyst och avgasfritt på el i genomsnitt 70 procent av en typisk rutt. Bussens batterier laddas vid ändstationerna på mindre än sex minuter.

Volvo Bussar är ledande inom elektromobilitet och lanserade sin första hybridbuss 2009. Företaget har levererat över 5 000 eldrivna bussar och elhybrider till 21 länder. De första helt eldrivna bussarna med varumärket Volvo sätts i trafik i det så kallade ElectriCity-projektet i Göteborg i juni 2015.

* Siffrorna anger genomsnittliga årliga besparingar på en typisk rutt med 9,6 km mellan laddstationerna. Beräkningen av koldioxidutsläppen från el baseras på samma principer som används för europeiska personbilar och utgår från att elen är fossilfri. Om biobränsle används reduceras koldioxidutsläppen ytterligare.

Comments are closed.