Visioner och långsiktiga styrmedel viktiga

En ny rapport från Cleantech Scandinavia visar på betydelsen av politiska visioner och långsiktiga styrmedel. Cleantech Scandinavia har intervjuat 20 nordiska entreprenörer som driver miljöteknikbolag och tio riskkapitalister som investerar i dem. I rapporten drar man ett antal slutsatser.

Politiska visioner har varit avgörande för att driva fram nya bolag
Signaler från politiskt håll har varit av avgörande betydelse för de intervjuade när man startat sitt företag. 12 av de intervjuade miljöteknikbolagen anger någon form av miljölagstiftning som motivation, de mest nämnda var långsiktigt visionära satsningar såsom EU:s 20 – 20 – 20 mål. 75 procent anger också att miljölagstiftning gynnar marknaden för deras produkt eller tjänst.

Publika pengar är av stor betydelse för bolagens utveckling
En stor majoritet av de intervjuade företagen – 18 av 20 – har fått någon typ av statligt finansiellt stöd. Samtliga anser att detta varit mycket betydelsefullt för den initiala utvecklingen av bolaget, då det är ont om riskvilligt kapital till bolag i tidiga skeden. Bland de intervjuade fanns också ett flertal klagomål mot det offentliga stödsystemet – ansökningarna onödigt krångliga och kriterierna för att få stöd för komplicerade.

Regeringars plånböcker väger lätt hos investerare

De senaste åren har ett flertal satsningar på att subventionera gröna tekniker dragits tillbaka av regeringar i Europa. Detta har i praktiken lett till att investerare nu är skeptiska till den långsiktiga potentialen i bolag vars marknader bygger på denna typ av stöd. Bland de intervjuade investerarna fanns bred enighet i att för att skapa tilltro bland investerare i bolag ska lagstiftning för att styra marknader vara enkel att förstå och förutsägbar. Ett tydligt exempel kom från ett europeiskt riskkapitalbolag: ”A ban, now that you can build a market on”.

– Rapporten visar både på hur man lyckats och misslyckats med att få marknaden att fokusera på de utmaningar vi står inför. Vi hoppas att den kan vara till hjälp i en utökad diskussion kring hur man mest effektivt utformar framtida publika styrmedel, säger Alexander Lidgren, grundare av Cleantech Scandinavia och medförfattare till rapporten i ett pressmeddelande.

Comments are closed.