Virtuell verklighet kan lindra rädsla

Var tredje svensk upplever att de har en överdriven, irrationell rädsla och hela två tredjedelar av dessa menar att deras rädsla påverkar deras vardagsliv och hindrar dem från olika aktiviteter. Samtidigt uppger över hälften av de svenskarna att de vill ha hjälp att lindra rädslorna. Det visar en ny nordisk undersökning genomförd på uppdrag av Samsung som nu testar hur Virtual Reality (VR) kan lindra rädslor.

 

Samsung har genomfört en ny nordisk undersökning som tittat närmare på vad nordbor är mest rädda för. Undersökningen visar att drygt var tredje svensk (29 %) säger sig ha en överdriven, irrationell rädsla vilken kan framkalla panikångest, osäkerhet och negativa känslor. Räddast är norrmännen, där hela 39 procent säger sig ha en irrationell rädsla. En sådan rädsla kan ha en stor inverkan på vardagslivet och hela 66 procent av svenskarna med en irrationell rädsla uppger att deras rädsla hindrat dem från olika aktiviteter i vardagen en eller flera gånger.
Svenskarnas vanligaste rädslor:
1. Ormar (35 %)
2. Kräk (26 %)
3. Spindlar (24 %)
4. Hajar (22 %)
5. Prata inför grupp (21 %).
I Sverige uppger mer än var femte person (22 %) att de har undvikit sociala sammanhang på grund av sina rädslor. Trots att irrationella rädslor tillåts ta en stor plats i vardagen för många, är det knappt hälften (47 %) av de med en irrationell rädsla som uppger att de försökt lindra den. Var tredje person (29 %) säger att de inte vet hur de ska bära sig åt för att lindra den, 15 procent uppger att de inte har tid att lindra rädslan och 14 procent tror inte att behandling fungerar.
– Rädsla är en obehagskänsla som uppkommer när vi uppfattar ett hot eller fara, oavsett om det finns där eller inte, säger Stefan Deak, legitimerad psykolog. Den ångest som irrationella rädslor framkallar kan gå att lindra. Genom att utsätta individer för objektet eller situationen för rädslan och låta dem gradvis lära sig att tolerera och hantera den, så kallad kognitiv beteendeterapi (KBT), är det möjligt att lindra rädslan.
I Samsungs undersökning uppger nästan hälften (46 %) av svenskarna med irrationell rädsla att de skulle våga möta rädslan öga-mot-öga, om det innebar att den gick att lindra.
Det svenska uppstartsföretaget Mimerse arbetar med att utforska hur VR-teknik kan kombineras med psykologi för att t ex lindra rädslor. Med stöd från Samsung och Vinnova har Mimerse utvecklat appen Itsy som bygger på KBT-metoder, där användaren utsätts för sin rädsla. I detta fall för spindlar. Appen används tillsammans med Samsungs Gear VR och ska kunna lindra spindelrädsla på tre timmar.
– Vi vill att våra produkter och innovationer ska hjälpa människor i de utmaningar de möter i vardagen, säger Elin Wallberg, Nordiskt ansvarig för sociala innovationer och Corporate Citizenship- på Samsung. VR-tekniken hittar allt fler användningsområden och öppnar större möjligheter för människor att ta del av nya former av journalistiskt berättande, friskvård som stresshantering, och psykologiskt stöd vid ohälsa. Med hjälp av VR kan människor få hjälp att hantera problem och rädslor på ett mer lättillgängligt sätt än någonsin tidigare.
Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 17-23 maj 2016 har sammanlagt 4 032 intervjuer via Internet genomförts bland män och kvinnor 18 år och äldre i Norden.

Comments are closed.