Förnyat treårskontrakt för rymdteknik

Det svenska innovationsföretaget Umbilical Design har fått förnyat treårskontrakt som Space Broker för Sverige med den europeiska rymdorganisationen ESA. Umbilical Design arbetar med tekniköverföring från rymdsektorn till andra områden som till exempel medicinteknik, fordonsindustri och hållbar stadsplanering.


ESA Moon Village, bild: ESA

– Vårt mål är att driva innovation för svensk industri med hjälp av rymdteknik, säger Cecilia Hertz, vd för Umbilical Design. Det är ett fantastisk spännande arbete och vi är glada över att ha fått förnyat förtroende från ESA i vår roll som Space Broker inom ESAs nätverk för tekniköverföring.
Tekniköverföring från rymdsektorn handlar om att hitta teknologier och koncept inom rymdindustrin som kan tillämpas på andra områden. Ett exempel på ett framgångsrikt uppdrag där Umbilical Design samarbetar med Humlegården Fastigheter och ÅF är utvecklingen av Christer Fuglesang Space Center, i Stockholm. Ett annat uppdrag som gjordes för stålindustrin och som fått stor internationell uppmärksamhet är samarbetet med Jernkontoret och Björn Borg som resulterade i den flamsäkra underklädeskollektionen ”Stålbrallan”.
Umbilical Design har utsetts av ESA att leda industriområdet ”Construction & Furniture”, och nu i maj var Umbilical Designs VD Cecilia Hertz inbjuden till ESAs ”Moon Village Workshop” i Holland.
ESA tittar också på andra områden som skulle kunna dra nytta av kompetens och teknik utvecklad inom rymdindustrin. ESAs nya generaldirektör har tagit initiativ till så kallade ”jam sessions” kring angelägna samhällsutmaningar, som till exempel flyktingströmmarna i Europa. I februari genomförde ESA en workshop med temat ”Space & Migration”.
I ett uppdrag med Linnéuniversitetets masterprogram ”Innovation through Business, Engineering and Design”, genomfördes, med Sverige som första land, en pilotaktivitet med studenterna för att vidareutveckla de idéer som kom fram under ESAs ”Space & Migration” workshop.
– Det känns angeläget att vi som första projekt inom det nya ESA kontraktet kunde genomföra det här projektet med Linnéuniversitetet. Det var otroligt energigivande att arbeta med studenterna, som kom upp med mycket kreativa och okonventionella idéer inom en rad områden.
Umbilical Design grundades 2001 av industridesignern Cecilia Hertz. Umbilical Design samverkar både med NASA och ESA, European Space Agency, med fokus på att kommersialisera rymdforskning för att utveckla hållbara produkter och tjänster, primärt för svensk industri. Umbilical Design är kontrakterat av ESA som en av femton Space Brokers inom ESA Technology Transfer Network. Uppdraget innebär att aktivera projekt där design, teknik och material från rymdindustrin kan överföras till lösningar inom svensk industri och samhälle.

Comments are closed.