Virtualiseringsplattformar för industrisystem

Intel Industrial Solutions System Consolidation Series är en serie produkter som skall förenkla utvecklingen av embeddedsystem. Systemet baseras på virtualiserade, förintegrerade och förvaliderade delar.

– Genom att sammanföra system som traditionellt arbetat parallellt till en enda datorplattform gör Intels system det enklare för tillverkare, maskinutvecklare och systemutvecklare att leverera konsolidiserade, virtualiserade system, säger Jim Robinson, chef för divisionen Segments och Broad Market – en del av gruppen Internet of Things Solutions på Intel.
Intel Industrial Solutions System Consolidation Series ger en komplett lösning med en inbäddad dator baserad på Intels Core i7-processor och ett förintegrerat mjukvarupaket för virtualisering. I mjukvaran ingår bland annat Wind River Hypervisor, förkonfigurerad för att stödja upp till tre partitioner som kör två instanser av Wind River VxWorks* för realtidsapplikationer, samt en instans av Wind River Linux 5.0 för icke-realtidsapplikationer.
Lösningar för konsolidering har traditionellt varit en utmaning för många företag, då flera applikationer för industribruk har krävt antingen realtidshantering eller förmågan att utföra beräkningar på ett ytterst förutsägbart sätt. Genom användandet av ett flertal virtuella maskiner kan dessa hinder undanröjas genom att viktiga beräkningar genomförs på en enskild partition. Med tre partitoner kan utvecklare också konsolidera flera diskreta undersystem på en maskin, vilket möjliggör minskade kostnader och ökad flexibilitet på en mindre fabriksyta.
Baosight, en av Kinas största systemintegrerare använde sig av Intel Industrial Solutions System Consolidation Series för att skapa iCentroGate, en säker datasamlings- och kommunikationsprodukt som sammanförde arbetet för två separata enheter på en enda CPU. Med Intels lösning uppger företaget att de kunnat effektivisera sin utvecklingstid med 60 procent och spara ungefär hälften av utvecklingskostnaderna.
– Intel Industrial Solutions System Consolidation Series ger oss ett enormt teknologiskt övertag, säger Dong Wensheng, chef för Baosights FoU-division. Genom att använda oss av Intels körklara plattform har våra utvecklingskostnader och tidsåtgång kunnat minskas rejält.
Intel har också lanserat en ny version av Intel System Studio, en programserie av mjukvaruverktyg för utvecklare av inbäddade industrisystem som använder sig av Intel Industrial Solutions System Consolidation Series. Paketet innehåller optimerade analysverktyg som hjälper till att säkerställa funktion och tillförlitlighet under hela systemets livslängd.

Comments are closed.