Vinsten ner för Intel

Intels intäkter för 2012 blev 53,3 miljarder dollar, alltså nästan lika bra som 2011. Men vinsten backade med 15 procent för helåret och hela 31 procent för fjärde kvartalet, jämfört med 2011.

Intel rapporterar intäkter på 53,3 miljarder dollar för helåret 2012, en rörelsevinst på 14,6 miljarder dollar, nettovinst på 11,0 miljarder dollar och en vinst per aktie på 2,13 dollar. Företaget lyckades alltså hålla uppe omsättningen, men till priset av sämre vinstmarginaler.
Den trenden blir ännu starkare om man jämför fjärdekvartalsresultaten. Fjärde kvartalet 2012 var intäkterna 13,5 miljarder dollar, rörelsevinsten 3,2 miljarder dollar, nettovinsten 2,5 miljarder dollar och vinsten per aktie 48 cent. Det innebär en minskning av intäkterna med låga tre procent, men en vinstminskning med hela 31 procent jämfört med 2011.
– Fjärde kvartalet blev i stort som vi förväntat oss under de utmanade förhållanden, säger ordförande och vd Paul Otellini. Vi gjorde mycket stora framsteg under 2012 när vi gick in på marknaden för smartphones och pekdatorer, samarbetade med våra partners för att återuppfinna PCn och drev fortsatt innovation och tillväxt inom datacenter. När vi går in i 2013 så har vi starka produkter i pipeline och vi är väl positionerade för att ta fram en ny våg av datorinnovationer.
2013 blir med andra ord något av ett ödesår för Intel. Hittills har företaget misslyckats nästan totalt på marknaden för smartphones och handdatorer, men nu satsar man hårt för att komma tillbaka. Den här gången får det inte misslyckas.

Comments are closed.