Vinnova och Tekes ökar samarbetet

Ett närmare samarbete mellan innovationsmyndigheterna i Finland och Sverige ska öka möjligheterna för de båda länderna att vara världsledande inom informations- och kommunikationsteknik även i framtiden. Frågan tas nu upp vid en konferens i Stockholm nu på torsdag.

Sverige och Finland har länge legat i frontlinjen inom informations- och kommunikationsteknik (IKT), inte minst när det handlar om olika produkter och tjänster kopplade till mobiltelefoni och digitalisering. Men den globala konkurrensen ökar och snabba förändringar på marknaden skapar nya utmaningar.

Vid konferensen Assessing past achievements and future potential in ICT – a joint future for Finland and Sweden? – som innovationsmyndigheterna Vinnova och Tekes arrangerar tillsammans med Finlands ambassad i Stockholm, ska det diskuteras hur ett närmare samarbete inom området kan bidra till att Sverige och Finland behåller en världsledande position även i framtiden.

Vid konferensen presenteras även en utvärdering av effekterna av tidigare program med inriktning på informations- och kommunikationsteknik från Vinnova och Tekes.

Medverkar gör bland andra Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova, Ilona Lundström, direktör Tekes och Jarmo Viinanen, Finlands ambassadör i Sverige. Även företrädare för näringslivet medverkar, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.