Skördar energi för hjärta och flygplan

Åtta europeiska företag, forskningsinstitut och universitet har förenat sina krafter i ett projekt döpt till smart-MEMPHIS. Projektet koordineras av svenska Silex Microsystems och målet är att utveckla nya, självständiga moduler som skördar energi och som kommer att användas inom många områden – från pacemakers till flygplan.

Publiceras med tillåtelse av Sorin CRM SAS, Frankrike.

För några veckor sedan beskrev vi Silex Micsosystems teknik för att skörda energi (länk). Här följer några exempel på tillämpningar där tekniken framgångsrikt kan användas.

Teknik för hjärtimplantat

Dagens ”state-of-the-art” stimuleringssystem implanteras under huden i patientens bröstkorg. De levererar stimuleringsterapi via isolerade ledningar som är placerade i hjärtat. Inom en snar framtid kommer minimala, invasiva produkter med avancerade funktioner kunna leverera terapi direkt inuti hjärtat – något som förbättrar patienters livskvalitet (minimala ärr, färre komplikationer i samband med byten av enheter med mera) och minska sjukvårdskostnaderna.

För att utveckla dessa nya, slimmade och smarta medicintekniska produkter för implantation måste forskarna hitta en lösning på problemet med en sådan produkts livslängd. Eftersom miniatyriserade enheter ska passa inuti hjärtats kamrar finns det ett begränsa utrymme för själva kraftkällan. Dessutom är det komplext att avlägsna implanterade system i hjärtat så därför måste antalet utbyten begränsas. En självförsörjd, implanterbar lösning skulle övervinna dessa tekniska begränsningar. Genom att utveckla moduler för att skörda den energi som genereras av hjärtslag kommer smart-MEMPHIS-projektet ta itu med dessa utmaningar och förbättra hjärtpatienternas vardag.

Tillämpningar inom flygfart

Tekniksektorn för medicintekniska produkter är inte den enda som kommer att dra nytta av de förväntade resultaten av projektet. Energiskördsystem kommer också att testas i en industriell tillämpningar: ett trådlöst sensornätverk för strukturell ”hälsoövervakning” (SHM). Med strukturell hälsoövervakning menas en process för att upptäcka förändringar i material eller komplexa strukturer – till exempel mikrosprickor i flygplansvingar. Denna process kräver idag många olika sensorer för att samla in data. Smart-MEMPHIS-projektet utvecklar nu ett trådlöst sensornätverk med självförsörjda, akustiska sensornoder. SHM ska öka säkerheten genom att övervaka strukturer och identifiera eventuell materialutmattning som kan orsaka försvagningar eller skador innan dessa får katastrofala följder.

Det EU-finansierade smart-MEMPHIS-projektet koordineras av svenska Silex Microsystems AB som är världens största kontraktstillverkare och som är helt inriktade på mikrosystemteknik (MEMS). Övriga partners inkluderar Acreo svenska ICT, Chalmers Tekniska Högskola och Linköpings universitet i Sverige; Sorin CRM SAS och Vermon SA från Frankrike; Fraunhofer IZM och aixACCT Systems GmbH från Tyskland; och Spinverse Oy i Finland.

Vindkraftverk
Silex deltar även i ett annat europeiskt projekt där företaget ska ta fram liknande energiskördsystem för sensornätverk i vindkraftverk med ingjuten energiförsörjning i vingarna (länk).

Comments are closed.