Vinnova finansierar sensorsamarbete

Med 4,4 miljoner kronor finansierar Vinnova ett samarbete mellan Stora Enso Nymölla, Albany International och Vasasensor.

I Vinnovas satsning "Miljöinnovationer" finansieras forsknings- och utvecklingsprojekt som bidrar till ökad tillväxt och minskad miljöpåverkan med sammanlagt 150 miljoner kronor. Nästan 200 FoU-projekt uppges sammanlagt ha sökt närmare en miljard kronor.

Projektet "Energibesparing och minskat spill vid papperstillverkning" blev ett av det trettiotalet projekt som Vinnova valde att satsa på.

Målet med samarbetet är att kombinera information från ett sensorsystem med erfarenhet från papperstillverkning för att skapa ny kunskap till att effektivisera pappersmaskiner. Det syftar inte enbart till att effektivisera energianvändning hos papperstillverkare utan även till att öka lönsamheten för svenska och internationella pappersbruk avsevärt.

– Det är roligt att både branschaktörer och Vinnova nu väljer att finansiera nästa projekt. Vi har haft ett nära samarbete de senaste åren, och detta projekt är ett naturligt nästa steg, säger vd Sofia Kocher vid Vasasensor och tillika projektledare för projektet.

Projektet är ett demonstrationsförsök och ett pilotprojekt där ny teknik som utvecklats av Vasasensor kommer utvärderas, först i pilotskala och sedan slutligen verifieras i en fullstor pappersmaskin vid Stora Ensos Nymölla pappersbruk.

Vasasensors grundteknologi utvecklades vid forskningsinstitutet för mikro- och nanoteknologi, Imego, i Göteborg. Två forskare utvecklade en metod för att läsa av tunna tryckkänsliga filmer beröringsfritt utan att använda sig av konventionell trådlös teknologi. Det öppnade för möjligheten att mäta tryck i tuffa miljöer, där så tidigare inte varit möjligt att genomföra.

Efter att tekniken patentsökts kunde Vasasensor startas genom stöd från Chalmers entreprenörsskola för att utvärdera och kommersialisera teknologin under namnet "PressEyes". Den första applikationen valdes till att mäta tryckprofilen mellan valsarna i pappersmaskiner under drift, något som uppges att man i branschen försökt att göra under lång tid utan att lyckas.

Comments are closed.