Intelligenta elnät ska diskuteras i Göteborg

Efter en stor konferens i Washington tidigare i år beslutade Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) att lägga nästa stora konferens om "Smart Grid" i Göteborg.

Europa var tidigt med att lägga plattformen för intelligenta elnät, Smart Grid, men nu kör USA fram i rask takt. Efter en stor konferens i Washington tidigare i år beslutade Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) att lägga nästa stora konferens om Smart Grid i Göteborg för att skapa en brygga mellan Europa och Nordamerika. Konferensen hålls den 11-13 oktober och Chalmers är värd.

– Att Chalmers är värd för denna konferens ger oss en möjlighet att bjuda hem världens experter inom området. Smart Grid innebär att bryta ny mark och knyta samman personer med olika kompetens. Min vision är att vi med detta möte kan skapa en brygga mellan Europa och Nordamerika, samt mellan olika aktörer politiker, myndigheter, industri, universitet och studenter, säger Lina Bertling, professor i uthålliga elkraftsystem på Chalmers.

Värd för konferensen i Washington var NIST – National Institute of Standards and Technology – som fått i uppdrag av president Obama att ta fram USA:s "pathway for Smart Grid". Närmare 700 delegater från forskarvärlden och industrin deltog i konferensen, bland dem Lina Bertling.

– Det var en mäktig känsla att lyssna till talare som berättade om det framtida intelligenta elnätet – samma personer som tidigare arbetat med utvecklingen av internet.

Hon betonar vikten av att ha politiker och beslutsfattare med på tåget. Likaså krävs kunskap även från helt andra områden än det tekniska, som juridik och ekonomi.

– Ett uthålligt och flexibelt elsystem kräver lösningar som står över politiken. Vi måste våga ta beslut som sträcker sig över partigränser och valperioder.

Comments are closed.