VINNOVA finansierar karriärlyft för forskare

Ytterligare åtta forskare får halva sin lön finansierad genom VINNOVAs program Mobility for Growth. Genom att främja internationell mobilitet ska programmet bidra till att öka antalet forskarmeriterade som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut och universitet.

Mobility for Growth förstärker möjligheterna till forskarmeritering genom finansiering av internationell mobilitet. Programmet riktar sig till forskare inom svensk industri samt internationell akademi och industri, för att stärka tillgången på duktiga forskare som kan bli framtidens ledare vid företag, forskningsinstitut, universitet, högskolor och centrumbildningar.
Över 100 forskare beräknas under 2013-2017 få möjlighet till vidare forskarmeritering baserat på strategiska internationella samarbeten. Inledningsvis satsas 225 miljoner kronor, varav 125 miljoner från VINNOVA och knappt 100 miljoner från EU-kommissionen.
VINNOVA finansierar upp till halva forskarlönen och kostnader för mobiliteten under högst tre år. Forskarens arbetsgivare finansierar resten av lönen.
I denna andra omgång får åtta forskare finansiering för att jobba i en ledande forskningsmiljö:

Cecilia Williams – Kungliga tekniska högskolan och University of Houston, US
Daniela Pappalardo – Kungliga tekniska högskolan och Università degli Studi di Salerno, Italy
Caterina Zanella – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och University of Trento, Italy samt Tekniska Högskolan i Jönköping
Stefan Karlsson – Glafo AB och Otto-Schott-Institute of Materials Research, Germany
Samo Lasic – CR Development AB och Danish Research Center for Magnetic Resonance, Denmark
Narsis Kiani – Karolinska institutet och Dresden University, Germany
Masoud Daneshtalab – Kungliga tekniska högskolan och University of Turku, Finland
Masoumeh Ebrahimi – Kungliga tekniska högskolan och University of Turku, Finland

Programmet strävar även till att förstärka möjligheterna till forskarmeritering för forskare inom områden som behöver en bättre könsbalans på senior nivå. Meriteringen är avsedd att ske i samarbeten mellan näringsliv, forskningsinstitut, akademi och/eller offentliga parter.

Comments are closed.