Vinnova finansierar IT-projekt inom design och miljö

Interaktiva återvinningsrum, stöd för matkonsumenter att ta större miljöansvar, nästa generations lånecykelsystem och e-tjänster för hållbart resande.

Det är innehållet i några av de tio IT-projekt som Vinnova finansierar med upp till 1,5 miljoner kronor vardera för att med hjälp av en tydlig designprocess utveckla produkter eller tjänster med uttalat miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Vinnova finansierar i programmet Var Dags IT spännande, nyttiga och roliga IT-projekt som kan utvecklas till produkter och tjänster för individens vardag och fritid. I den senaste omgången finansieras IT-baserade produkter och tjänster med ett tydligt hållbarhetsperspektiv, som bland annat ska underlätta bättre miljöbeslut i privatlivet och en hållbar stadsutveckling.

Projekten ska utveckla IT-demonstratorer som åskådliggör en idé till en produkt eller tjänst så att den kan testas, utvärderas och kommuniceras. Det handlar om korta FoU-projekt (6-18 månader) för att fånga nya idéer och behov som annars saknar resurser. Vinnova går in med upp till 1,5 miljoner kronor per projekt.

Följande tio projekt finansieras:

  • OPENbike, Koucky & Partners AB (tillsammans med Chalmers och Lots Design i Göteborg AB) – nytt koncept för att hantera lånecyklar. Kontaktperson: Michael Koucky, telefon 031-20 76 80.
  • Check out V2 , Doberman AB (tillsammans med Interactive Institute och KF Näthandel AB) – tjänst som hjälper matkonsumenten att ta ett större miljöansvar. Kontaktperson: Eric Gullberg, telefon 0709-90 40 94.
  • SpaceTime , Space Time Communications AB (tillsammans med CodeMill AB, Sustainum AB, Verklig Design, Umeå universitet: Designhögskolan och Datavetenskap samt Bostaden AB) – e-tjänst som stödjer hållbart resande. Kontaktperson: Anders Broberg, telefon 070-592 29 98.
  • Interaktiva återvinningsrum , Fält Communication AB (tillsammans med Process IT, Strukturdesign, Umeå universitet: Designhögskolan och Handelshögskolan, Umeå kommun och Sogeti) – interaktiva tjänster som underlättar för individer och hushåll att fatta miljöriktiga beslut kring avfallshantering. Kontaktperson: Tomas Lundgren, telefon 070-227 37 75.
  • Gestaltning av personlig elproduktion , Pike Solutions AB (tillsammans med Interactive Institute, Trebax AB, Studio Frankness AB, Linköpings universitet och Egen El i Stockholm AB) – koncept för gestaltning av privat, småskalig och konsumentdriven energiproduktion. Kontaktperson: Niclas Luthman, telefon 070-454 53 83.
  • Mat vid behov , Östgöta Kök i Norrköping AB (tillsammans med Linköpings universitet, Santa Anna IT Research Institute och Norrköping Science Park AB) – beställnings- och planeringsverktyg för miljövänlig hemleverans av mat lagad med lokala kvalitetsråvaror. Kontaktperson: Johan Åberg, telefon 0708-36 60 27.
  •  Social energi, Exibea AB (tillsammans med Chalmers, Boid AB och iOWA AB) – social tjänst som lockar privatpersoner att minska elförbrukningen genom att jämföra sig med vänner eller grupper. Kontaktperson: Håkan Ludvigson, telefon 0733-10 18 08.
  • Viavision, Annell Ljus och Form AB (tillsammans med Annell Lighter AB, Konstfack och Trivalde IT) – energieffektivisering genom en IT-lösning som beskriver principer för visuell perception anpassade för belysningsplanering. Kontaktperson: Johanna Enger, telefon 070-246 17 99.
  • EcoFriends, Simway AB (tillsammans med Stockholms universitet, Mobile Life Centre och Stockholm Resilience Centre) – mobil applikation som möjliggör för användare att interagera och reflektera över olika val vi gör i våra liv och deras effekter på miljön. Kontaktperson: Niklas Häggström, telefon 070-461 01 19.
  • Hållbar gränssnittsdesign för rese- och upplevelseindustrin, Pond Innovation och Design AB (tillsammans med Isotop AB, 14 Meter HB och Svenska Turistföreningen STF AB) – prototyp som hjälper konsumenten att välja resor och upplevelser med inriktning på hållbar miljö. Kontaktperson: Dan Mangell, telefon 08-407 07 00.

Comments are closed.