Vinner konsultupphandling för ledningssystem

ÅF har i samarbete med Combitech och Sjöland & Thyselius vunnit en betydande konsultupphandling i form av ett ramavtal som avser Försvarsmaktens ledningssystem med Försvarets materielverk.

Det totala värdet uppskattas till cirka 700 miljoner kronor. Avtalet avser tre år, med möjlighet till förlängning med ytterligare fyra år.

I avtalet ingår att leverera konsulttjänster för Försvarsmaktens ledningssystem, framförallt kompetens kring systemlednings- och systemarbete som krävs i de tidiga faserna av systemutveckling samt det arbete som är systemövergripande. I ramavtalet ingår även stöd för planerings- och definitionsarbete, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.