Vinklade varianter av 720/770-kontaktdon

Vinklade kontaktdon i plast med “snap-in”-låsning hanteras lätt fel och kan därför vara svåra att använda i konstruktioner. För miniatyrserien 720 har binder utvecklat en säker och robust vinklad version som kan fästas i fält. En vinklad lösning finns också för miniatyrserien NCC 770.

binder har kompletterat sina produktserier 720 och 770 med vinklade versioner som kan fästas i fält. Sådana kompakta vinklade kontaktdon används inom utrustnings-, byggnads- och anläggningsteknik. Framför allt när säker elektrisk anslutning måste etableras i trånga utrymmen är 720/770-seriernas vinklade versioner med ”snap-in”- eller bajonett-låsning tillförlitliga och utrymmessnåla alternativ till raka versioner.

I 720-seriens “snap-in”-kontaktdon fixeras den elektriska anslutningen mekaniskt med snäppkrokar som fästs i en slits och låser fast gränssnittet. Denna typ av låsning hanteras dock lätt felaktigt – om kontakten dras bort snett istället för vinkelrätt kan snäppkrokarna förstöras beroende på dragkraftens riktning och styrka. För att förhindra sådana tillämpningsfel har binders produktutvecklare satt in en gängad ring mellan kontakthylsan och den vinklade kapseln. Även när kraft appliceras snett mot kontaktdonets axel är snäppkrokarna skyddade mot skador och donen tål därmed belastning som vida överträffar standardkraven.

Comments are closed.