Vindkraft gav negativt elpris

En kombination av stark vind och låg energiförbrukning gjorde att det rörliga elpriset i Danmark blev negativt på juldagen. Elproducenterna fick i genomsnitt betala 33,1 öre/kWh på spotmarknaden för att bli av med energin.

Den här ganska märkliga situationen beror förstås på att elenergi inte kan lagras på ett kostnadseffektivt sätt. Den energi som produceras måste förbrukas i samma ögonblick.
Med traditionella produktionsmetoder är det här inte alltför komplicerat, men en stor andel vindkraft gör det betydligt svårare. Kunderna har svårt att anpassa energiförbrukningen efter den varierande produktionen och det rörliga priset kommer då att variera dramatiskt.
De senaste tre åren har negativt spotpris, ner till -1,73 kronor/kWh, varit möjligt. Det innebär alltså att elproducenterna kan tvingas att betala upp till 1,73 kronor/kWh för att bli av med energin om de inte klarar att reglera produktionen snabbt nog.
Danmark har en relativt stor andel vindkraft och under juldagen blev medelspotpriset i hela landet -33,1 öre/kWh. Under nattimmarna från midnatt till 07:00 var spotpriset till och med nere "på golvet", alltså -1,73 kronor/kWh.
Att sådant här händer just under julhelgen är förstås inte så märkligt. En stor del av den energikrävande industrin står stilla, samtidigt som grannländernas vilja att ta emot elexport minskar. I Sverige reducerades till exempel under juldagen överföringskapaciteten mellan det danska elområdet DK2 till svenska SE4 med över 10 000 MWh. En sådan åtgärd "stänger in" kraften i Danmark.

Comments are closed.