Vibrationer vägleder synskadade

En ny typ av navigationshjälpmedel, en lasernavigator, har tagits fram för synskadade. Den ska komplettera den vita käppen genom att via vibrationer förmedla riktning och avstånd till omgivande föremål på betydligt längre avstånd än den vita käppens. I framtiden är tanken att navigatorn enkelt ska kunna bäras i jackfickan som en extra trygghet och bara tas fram när den behövs.


Daniel Innala Ahlmark, Luleå tekniska universitet

– Om jag till exempel går utmed en trottoarkant och plötsligt förlorar kontakten med trottoarkanten, då kan jag ta fram navigatorn och orientera mig med hjälp av föremål i omgivningen. Navigatorn ska användas som ett komplement till den vita käppen och fungera som en extra trygghet, säger Daniel Innala Ahlmark, som presenterar lasernavigatorn i sin doktorsavhandling vid Luleå tekniska universitet.
Den unika lösning som Daniel Innala Ahlmark har tagit fram för sin lasernavigator utgår från människans förmåga att avgöra de egna kroppsdelarnas positioner. När du håller i lasernavigatorn mäts avståndet från navigatorn till din kropp med hjälp av ultraljud. Det avståndet avgör sedan hur långt lasern mäter framåt. Lasernavigatorn fungerar i två steg. Man börjar med att ställa in ett önskat avstånd, och sedan används navigatorn för att få reda på var föremål finns inom det avståndet. Det blir precis som att hålla i en vit käpp; sträcker du ut armen når du längre. Vibrationer i lasernavigatorn talar om för den synskadade att det finns ett föremål inom det bestämda avståndet i den riktning man pekar med navigatorn.
– På navigatorn finns en vibrator där du placerar ett finger. När du riktar lasern mot ett objekt som dyker upp inom det inställda avståndet vibrerar vibratorn.
Under arbetet med lasernavigatorn har Daniel Innala Ahlmark gjort tester både inomhus och utomhus då synskadade fått prova verktyget. Navigatorns tekniska lösning har patentsökts och förhoppningen är att den ska fortsätta utvecklas, inte minst med avseende på storlek och tyngd.
Ett svårlöst dilemma när det gäller navigationshjälpmedel för just synskadade har varit hur själva informationen om var och hur långt bort ett objekt befinner sig, ska nå den synskadade. Vanligaste lösningen är att ett ljud talar om för den synskadade att ett objekt finns i närheten. Ofta fungerar den som en backsensor på en bil: ju närmare objektet desto mer intensiv ljudsignal. Daniel Innala Ahlmark som är synskadad vet hur besvärligt det blir i en bullrig stadsmiljö.
– Som synskadad behöver du rikta din uppmärksamhet mot massor av olika ljud. Att hantera ytterligare ett kan därför förvirra.

Comments are closed.