Verkningsgradshöjaren från Cambridge

Cambridgeföretaget Nujira har utvecklat en modul som radikalt kan öka verkningsgraden i basstationernas radioslutsteg. Tekniken kommer även att användas för TV-sändare och mobiltelefoner.

Kraven på extrem linjäritet i radioslutstegen har en baksida: Merparten av den inmatade effekten blir värme. Att själva slutstegens verkningsgrad har höjts från i storleksordningen 8-10 procent, ursprungligen, till idag ca 20 procent, är inte tillfredsställande. 80 procent av den tillförda effekten blir värme på grund av att slutsteget matas med konstant spänning!
Nujira har utvecklat en snabb DC/DC-omvandlare som anpassar slutstegets matningsspänning till den modulerade RF-signalens envelop. Kretsen kan följa envelopen (ET, envelope tracking) till signaler med upp till 20 MHz bandbredd, t ex LTE eller WiMAX. Slutsteget kan vara switchat. En kombination av Nujiras modul och ett klass F-steg kan ge 45 procents verkningsgrad. Modulerna börjar levereras i volym under tredje kvartalet i år.
Nästa steg blir moduler för digital-TV-sändare och i en tredje fas kommer en monolitisk lösning för mobiltelefoner. Tack vare följning av envelopen är tekniken oberoende av modulationssätt, men den passar speciellt bra för OFDM, med dess höga crestfaktor. Såväl LTE som WiMAX bygger på OFDM.

 

Comments are closed.