Vector Photonics i samarbete med Sivers Photonics för nästa generations lasrar

Sivers Semiconductors AB, dotterbolag Sivers Photonics har fått en första order av Vector Photonics för utvärdering av epitaximaterial för ett nytt, nästa generations laserprojekt.

Ordern inkluderar lasertillverkning och tester för att fastställa livslängd och innebär samtidigt att dessa två Glasgow-baserade företag för första gången ingår i ett samarbetsprojekt. Tillverkningen kommer att ske på Sivers InP100-plattform på bolagets fabrik i Glasgow. Projektet ligger i framkant inom den globala utvecklingen av laserteknologi, och samarbetet med Sivers Photonics innebär att projektet helt drivs inom det skotska Photonic-klustret.

– Vector Photonics driver en fabrikslös affärsmodell och lägger ut wafertillverkning till partners för halvledare runt om i världen, säger Euan Livingston, försäljnings- och marknadsdirektör på Vector Photonics. Sivers Photonics är en idealisk tillverkningspartner för Vector Photonics ur alla aspekter.

– Det är glädjande att vi nu kan samarbeta med Vector Photonics i detta projekt, säger Andy McKee, CTO och Interim Managing Director på Sivers Photonics. Vi använder vår expertis för att stödja kommersialiseringen av nästa generations lasrar för ytkoppling samtidigt som vi fortsätter att stärka Skottlands starka position som världsledande inom Photonics.

– Laser för ytkoppling erbjuder bra prestanda genom att minska strömförbrukning, latens, storlek och kostnader och kommer att vara en utmärkt lösning för datacentermarknaden, säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors. Sivers ger gärna support till innovativa lösningar vilket gör att detta nya partnerskap med Vector Photonics är en bra match.

Comments are closed.