Sivers Wireless får volymproduktionsorder på 5 MUSD

Sivers Semiconductors AB har fått en volymproduktionsorder på 5 miljoner dollar från sin ledande europeiska SATCOM-kund. Produktionsordern avser integrerade beamformerkretsar (BFIC) som kommer att levereras under fjärde kvartalet 2023 och första kvartalet 2024. Merparten av intäkterna kommer att redovisas under samma tidsperiod.

BFIC:arna är nu i full volymproduktion och detta är den andra produktionsvolymorder som Sivers erhåller från denna kund. Den senaste ordern på 1,5 miljoner dollar, tillkännagavs den 21 oktober 2022 och markerade starten på kundens produktionsramp.

– Detta är en mycket viktig händelse för Sivers, och det markerar början på ökad produktförsäljning till denna kund, säger Anders Storm, VD för Sivers Semiconductors. Ordern kommer att täcka kundens behov fram till början av 2024, och vi ser fram emot ännu större order också under resterade del av 2024 och därefter.

Comments are closed.