VD-byte på Micronic

Peter Uddfors är utsedd till ny VD i Micronic Laser Systems AB. Han kommer att efterträda Sven Löfquist senast den 7 februari 2010.

 

Efter 20 år i bolaget, varav 9 år som vd för Micronic, har Sven Löfquist beslutat sig för att lämna företaget. Under hans ledning har Micronic utvecklats till en världsledande leverantör inom halvledar- och bildskärmsindustrin. Micronics mönsterritare för fotomasker möjliggör kostnadseffektiv massproduktion av halvledarkretsar och bildskärmar.
– Jag vill tacka Sven för hans betydande insatser för Micronics utveckling, säger Rune Glavare, styrelseordförande i Micronic Laser Systems AB. Sven kommer även efter VD-bytet att arbeta konsultativt som senior advisor för bolaget.
Peter Uddfors är för närvarande verksam inom Cardo där han är ansvarig för division ”Pulp and Paper Solutions”. Han har mångårig internationell erfarenhet från ledande positioner inom bland annat Lorentzen & Wettre, Aldata Solutions och Cardo AB. Peter är civilingenjör i maskinteknik från KTH.
I juli 2009 genomförde Micronic ett förvärv av MYDATA automation AB som utvecklar och tillverkar utrustning för ytmontering av elektroniska komponenter och stencilfria lodpastatryckare (Jet Printers) för elektronikbranschen. Avsikten med förvärvet är att bredda Micronics produktprogram och att tillföra bolaget erfarenheter från serieproduktion.
Bolagen kommer att integreras. Men när och hur det skall ske har styrelsen ännu inte beslutat.

 

Comments are closed.