Vätskekylning för datacenter

Schneider Electric, Avnet och Iceotope utvecklar tillsammans nya vätskekylningslösningar för datacenter. Med den nya tekniken blir det möjligt att möta de ökade kraven på datakapacitet som kommer med bland annat AI och IoT.

Det nya partnerskapet innebär en samverkan mellan tre av de största aktörerna inom sina respektive expertisområden, Avnet för tekniska integreringstjänster, Iceotope innovativa chassibaserade kylteknik och Schneider Electric för infrastrukturen för datacenter.

Enligt de första analyserna som gjorts av Schneider Electric ger lösningen med chassibaserad kylteknik CapEx besparingar på 15 procent och energibesparingar på minst 10 procent. Detta innebär en total besparing på 11 procent över 20 år.

Den parallella processorkapaciteten hos GPU (Graphical Processing Units) gör dem till de bäst lämpade processorerna för den ökande användningen av exempelvis AI, big data-analyser och data mining. Kretskortet ökar även i kapacitet och densitet genom sitt TDP-värde (Thermal Design Power) på 400 watt, och designen med servern som delvis är nedsänkt i en dielektrisk vätska. I korthet bidrar vätskekylning med följande fördelar:

Effektivitet: Behovet av luftkonditionering försvinner och ger samma processorkraft med mindre energi.
Ljuddämpad: Inga industriella oljud från fläktar och pumpar.
Stryktålighet: Samtliga komponenter är förseglade för att undvika skada från rök och damm.
Kompakt: Lösningen skapar minskad och mer flexibelt klimatavtryck.

Comments are closed.