Varning för barn

Under december och januari har ett flertal kommuner installerat Amparo Solutions "SeeMe"-system och responsen på installerade system har enligt Göteborgsföretaget varit positiv. Flera företag utvecklar system för att skydda våra barns resväg till och från skolan. Ett av de företagen, som startades av Qamcom Technology, och som bygger på det företagets kommunikationsplattform för trådlösa nätverk, är Amparo Solutions. De har sålt sitt system till en rad kommuner från Övertorneå i norr och till en rad andra kommuner, längre söderut i Sverige. I till exempel Varberg har man valt att installera varningssystemet vid ett övergångsställe utanför stationen medan man i Kävlinge satsade på ett övergångsställe utanför ett dagis. "SeeMe" kommer under 2009 bland annat att visas upp som ett exempel på en trafiksäkerhetslösning för barn, vid världskongressen för ITS (om intelligenta trafiksystem) i Stockholm i september i år. Amparo's system har bland annat utvecklats med tanke på resultat från forskningsprojekt vid VTI, Statens väg och transportforskningsinstitut, från 2003, som slår fast att de flesta olyckor, relaterade till skolskjutsar, sker under promenaden till och från hållplatser.
NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) konstaterar i en ny studie från 9 januari i år att 60 procent av 50 studerade övergångsställen att det behövs en kraftig sänkning av trafikhastigheten vid dessa platser. Amparo Solutions har tagit fasta på dessa och andra studier och utvecklat sitt system "SeeMe" som just ska varna för oskyddade trafikanter och är utformat för att användas i närområdet vid skolskjutshållplatser och övergångsställen. Systemet varnar bilister om att det finns barn i närheten genom blinkande varningslampor som aktiveras när barnen är på väg till en hållplats för skolskjuts eller ett övergångsställe. Svensk forskning visar att blinkande varningslampor som aktiveras i realtid ökar förarnas uppmärksamhet samtidigt som det får bilförarna att sänka hastigheten. En mätning som genomfördes av Vägverket i fjol i Eslövs kommun visar att bilisterna saktar ner med i genomsnitt 13 km i timmen när en varning ges.

Varningsenheten vid övergångsstället kan aktiveras på flera olika sätt. Exempelvis kan systemet aktiveras av en liten sändare som barnen bär i skolväskan eller i jackan. Systemet kan även aktiveras av trådlösa tryckknappar samt automatiska sensorer på övergångsstället som känner av om det är en fotgängare som är på väg över. Oavsett aktiveringssätt så bygger "SeeMe"-systemet på ett självkonfigurerande radionätverk där alla ingående enheter kommunicerar med varandra. Detta innebär att man kan anpassa systemet till de behov som finns på den aktuella platsen. Samtliga radioprotokoll och detektionsalgoritmer har utvecklats inom Amparo. Systemet varnar bilisten med starka ljusemitterande, blinkande LEDs i kombination med linser, som automatiskt indikerar närvaron av en oskyddad trafikant och aktiveras endast när det verkligen behövs, vilket i sin tur då också ska eliminera risken för falska varningar.

Comments are closed.