Kvanteliten möts vid Chalmers

Avancerad kodknäckning, extremt noggranna mätningar, ultrasnabba beräkningar med låg energiförbrukning och säkra transaktioner över Internet. Delar av eliten inom området möts nästa vecka i Göteborg. Framtidens kvantdatorer öppnar helt nya möjligheter. Under en vecka, 2-6 mars, samlas gräddan av Europas kvantinformatikforskare på Chalmers för att diskutera och utvärdera framsteg, möjligheter och nya vägar i europeisk kvantforskning.
Onsdagen den 4 mars är en öppen dag, som bland annat riktar sig till media och studenter inom universitetsvärlden. En av huvudtalarna är den österrikiske forskaren Peter Zoller, expert på kvantoptik, atomklockor och ultrakalla gaser.
–  Zoller är enormt spännande. Han har forskat mycket på hybridsystem, som handlar om att koppla ihop kvantdatorkomponenter för att skapa möjligheter till processorer, minnen och kommunikation – alltså allt som är nödvändigt för att skapa ett kvant-internet, säger Göran Wendin, professor i teoretisk fysik på Chalmers.
En av de stora utmaningarna för forskarna inom kvantvetenskapen är att ge sig på det vi idag kallar olösbara problem, det vill säga problem som det tar för lång tid för en klassisk dator att lösa.
–  Problem som med dagens datorer kräver en livstid att lösa klarar kvantdatorn på en timme. Området har enorm potential och rymmer många möjligheter. Simulering av molekylära system för att få fram specialdesignade läkemedel är en. Simulering av komplexa kaotiska system som kan ge träffsäkra prognoser för bland annat väder och finanser är en annan, säger Vitaly Shumeiko, professor i teoretisk fysik på Chalmers.
Göran Wendin menar att det allra mest spännande är att forskarna nu äntligen kan börja kontrollera och förstå "naturen" på kvantmekanisk nivå på sätt som tidigare bara var teoretiskt möjligt.
–  Man kan så att säga börja klia "Schrödingers katt" bakom öronen. Utan att den dör knall och fall, säger han.
Flera av de namnkunniga forskare som deltar på den aktuella konferensen deltar även på det Nobelsymposium om kvantmikroelektronik som hålls på Chalmers i maj.

Comments are closed.