Värmekamerasystem sparar miljoner för mjölkbönder

Vadsbo Mjölk installerade Agricams värmekamerasystem under sommaren 2013. Nu visar det att gården har halverat antalet sjukdomsfall och kostsamma antibiotikakurer.


Värmekameran detekterar juverinflammation

Vadsbo Mjölks förman, Henrik Larsson, hade hört talats om ett värmekamerasystem som kunde detektera juverinflammation tidigare än någonsin. Därför besökte han Öjeby Gård i Östergötland i december 2012. Gården hade använt systemet i ett halvår. Personalen behandlade djur i riskzon på naturlig väg och hade sparat hundratusentals kronor.
Det årliga produktionsbortfallet och antibiotikakostnaderna kostade över 1 miljon för Vadsbo Mjölk per år. Vadsbo Mjölk valde därför att satsa på det nystartade bolaget Agricam och deras militära teknik.
Sedan driftsättningen i september 2013 har antalet fall av juverinflammation halverats i jämförelse med förgående år. Värmkamerasystemet har bidragit till en ökad lönsamhet, friskare djur och minskad antibiotikaanvändning.


– Dessutom tycker personalen att det är både roligare och lättare att mjölka, säger Henrik Larsson.

Varje dag lägger han cirka 10 minuter på att gå igenom larmlistan på kor i riskzon och skriver ut behandlingslistor till personalen.
– Jag känner idag inte till något annat system som kan detektera juverinflammation lika snabbt och säkert,
Idag finns Agricams värmekamerasystem installerade i Östergötland, Västergötland och i Halland.

Comments are closed.