Värme blir el på Elektronik 2013

På Elektronik 2013-mässan i Göteborg visade Awilco-Multiplex en värmedriven elgenerator för att ladda datorer eller telefoner. Generatorn kan till exempel drivas av en gasbrännare eller en brasa.

 

 

– Termoelektriska generatorer har funnits tidigare, men de har alltid varit ganska dyra, säger Nils Willumsen, vd för Awilco-Multiplex. Nu kommer vi ner på en helt annan prisnivå och det gör tekniken användbar också för konsumenter.
Den lilla generatorn, Alpcon RP8, klarar att ge ca 8 W, väger 1,5 kg och är tänkt att kosta ca 2 000 kronor till slutkund. Den kan alltså användas för friluftsändamål etc. Men tekniken med termoelektriska generatorer har ett mycket bredare användningsområde än så.
– Ta till exempel vanliga bensin- eller dieseldrivna värmare till bilar eller lastbilar. Ett problem idag är att fläktarna drar såpass mycket ström att bilens batteri dras ur. Med den här tekniken kan värmaren till och med ladda batteriet.
– Ett annat exempel är elektronik för att övervaka gasledningar. Genom att tappa av en ytterst liten mängd gas och driva generatorn går det att undvika dyrbar kabeldragning.
Termogeneratorn passar också mycket bra tillsammans med en annan av Awilcos huvudprodukter, nämligen superkondensatorer.
– Genom att låta termogeneratorn ladda en uppsättning superkondensatorer blir det möjligt att ta ut mycket stora momentana laster. Det behövs inte särskilt stora superkondensatorer för att dra igång en stor dieselmotor.

Comments are closed.