Världens minsta tröghetsnavigering

Seiko Epson Corporation säger sig ha utvecklat världens minsta IMU (inertial measurement unit), dvs en givare för tröghetsnavigering.

Den nya M-V340 är, liksom kommande enheter i V-seriens IMUer, mycket mindre, lättare och drar mindre ström än dagens IMU M-G350 från Epson.
Epson utvecklade en speciell integrerad krets för V-serien för att kunna åstadkomma en IMU som bara mäter 10×12×4 mm, väger 1 gram och som typiskt konsumerar bara 18 mA ström.
Den bygger på den gyroskopiska sensorn, utförd i QMEMS vilken har en belastad instabilitet (”gyro bias instability”) av bara 7°/timme. Begreppet ”gyro bias instability” bygger på 1/f-brusets slumpartade bruspåverkan och beräknas genom medelvärdesbildning av en viss, specificerad finit längd av samplingstider och tidintervaller.
De första provleveranserna av M-V340 kommer i november. Den tros framför allt komma att användas inom medicinsk teknik och rehabilitering. Tack vare att den är så liten kan den fästas på patienter för att noggrant mäta rörelser utan att de begränsar rörelserna eller verkar störande för patienten.
Epson ställer just nu ut sina senaste IMUer på AUVSI's Unmanned Systems 2013 som är världens största symposium och utställning av obemannade system och robotar.

 

Comments are closed.