Vändning att vänta för produktionsutrustning

Investeringarna i kapitalutrustningar inom halvledarbranschen förväntas växa med 47,3 procent under andra halvan av 2009, enligt en prognos från analysföretaget Gartner.

Men, på grund av den mycket branta nedgången under första kvartalet i år, bedöms marknaden backa med 47,9 procent för helåret 2009. Under 2010 visar prognosen på ett totalt uppsving på 34,3 procent och en uppgång kommer att ske för alla marknadssegmenten för produktionsutrustning.
– Inköpen av utrustning för återstoden av 2009 och under första halvåret av 2010 kommer främst bestå av teknologiinvesteringar, då minnesföretagen gör sig redo för kopparimplementering, och dubbel mönstring för kritiska geometrier inom generationerna 5x nm och 4x nm. Kapaciteten kommer att höjas under andra halvan av 2010 då företag och konsumenter börjar öppna plånboken och inhandla elektroniska apparater som i sin tur bör ge en jämnare global tillväxt för halvledare, säger Dean Freeman, research vice president vid Gartner.
Gartner prognostiserar en fortsatt ökning av investeringar i kapitalutrustningar för åren 2011 (39,6%) och 2012 (17,6%) men en nedgång för 2013 på 10,6 procent.

Comments are closed.