Annons

Utvecklingsplattform för direktomvandlade radarmottagare

Analog Devices lanserar en utvecklingsplattform för integrerade, direktomvandlade mottagare i radarsystem där det är viktigt med minskad storlek, vikt och effekt (SWaP).

 

Den nya plattformen, AD-FMCOMMS6-EBZ, är en 400 MHz- till 4,4 GHz-mottagare (1350 MHz till 1650 MHz med filter installerade) som stöder L- och S-bandsfrekvenserna för radar. Utvecklingsplattformens formfaktor följer VITA57-standarden vilket garanterar sömlös anslutning med FMC-plattformar (FPGA mezzanine card). Plattformen är lämplig för radarsystem inom försvar, kommunikation och instrumentation som kräver en hög grad av integration och prestanda levererat i ett kompakt format. Några exempel inkluderar system för tidig varning, väderövervakning och flygtrafikledning.
Mottagarplattformen AD-FMCOMMS6-EBZ använder en I/Q-demodulator för att implementera en direktomvandlings- eller noll-IF-arkitektur i vilken bara en frekvensöversättning krävs. Det skall jämföras med en superheterodynmottagare som måste genomföra flera frekvensöversättningar. En enda frekvensöversättning är fördelaktigt. eftersom det minskar mottagarens komplexitet och antal konverteringssteg som behövs, vilket i sin tur leder till ökade prestanda och minskad energiförbrukning.
Arkitekturen undviker också problem med spegelfrekvenser och oönskad blandning genom att lägga till ett förstärkningssteg för att bibehålla AD-omvandlarens fullskaliga insignal. Utöver detta tar den inneboende spegelfrekvensavvisningen i I/Q-modulatorschemat bort behovet av ett dyrt antivikningsfilter. Den lokala oscillatorn och omvandlarklockan delar samma referenssignal för att förhindra utspridning.
Plattformen har en full direktmottagande signalkedja och en bandbredd på 220 MHz med passbandsplanhet på ± 1,0 dB. RF-indataområdet hos demodulatorn ADL5380 är på 400 MHz till 6 GHz och drivs av en enda 5-volts spänningskälla. Den dubbla differentialförstärkaren ADL5566 på 4,5 GHz är optimerad för IF- och DC-tillämpningar och ger en förstärkning på 16 dB. Den dubbla, 16-bitars, 310 MSPS, AD-omvandlaren AD9652 uppnår branschens lägsta brus vid den högsta hastigheten – en prestandanivå som möjliggör målidentifiering med en mycket större räckvidd. SNR och SFDR uppmätt vid en IF på 145 MHz är 64 dB respektive 78 dBc.

Comments are closed.