Utvärderingskort och SDK till molnet

Arrow Electronics köp av Transim Technology innebar ett stort steg när det gäller utvecklingsstöd till kunder. Dr. Uwe Knorr, VP ecommerce supplier solutions, Arrow Electronics, VP marketing & sales, Transim Technology Corporation, beskriver här företagets Internetbaserade verktyg och hur de kan kompletteras med färdig hårdvara från olika leverantörer.

Internet har åstadkommit snabba och stora förändringar för elektronikindustrin och som vi kan se idag är det många trender som snabbt har anammats på grund av Internet. Speciellt produktmarknadsföring och -support använder Internet allt mer för applikationer som vida överglänser traditionella informationskanaler i form av video, datablad och applikationstillämpningar. Samtidigt tillhandahåller mobilt Internet i form av 3G och 4G LTE tillräcklig bandbredd för att kunna köra komplexa tekniska applikationer problemfritt och snabbt oavsett plats. Dessutom har utvecklingen av nya läsarteknologier (browser) i sin tur bidragit till nya kompatibla webbapplikationer utan behov av extra programpaket som Java eller Flash.

Omvandling av distributionsverksamheten
På senare år har Arrow Electronics investerat rejält i komplett kundsupport alltifrån konstruktion till värdeåtervinning. Ingenjörsteam arbetar med kunder så tidigt som från produktdefinieringsstadiet och stödjer dem genom hela utvecklingsprocessen. Denna rådgivningsfunktion har också integrerats i Arrows Internettjänster under flera år.

Sommaren 2010 gjorde Arrow ett strategiskt köp av Transim som är en av världens ledande leverantörer av konstruktionstjänster på nätet. Sedan dess har Arrows ingenjörsteam arbetat tillsammans med Transim för att utveckla en hel uppsättning ingenjörslösningar som ger de allt fler Internethungriga ingenjörerna snabb och effektiv tillgång till konstruktionskunskap.

Genom att kombinera tjänster från högkvalificerade applikationsingenjörer hos Arrow med Internettjänster kan kunder bekanta sig med nya teknologier snabbare och påbörja konstruktioner på webben snabbt och enkelt och därmed minska uppstartstiden för produktutvecklingar. Det behöver knappast nämnas att lösningar på webben finns tillgängliga i hela världen dygnet runt på olika språk

Ingenjörslösningar på webben
En av de första ingenjörslösningarna på webben var verktyget Arrow Lighting Designer. Ett verktyg som ger ingenjörsstöd på i stort sett alla områden av produktutveckling för tillverkare av belysningsarmatur.


Klicka här för större bild


Klicka här för större bild

Applikationen stödjer inte bara konstruktören för val av LED:er eller lämpliga styrkomponenter. Det ger också råd för optiska komponenter, rekommendationer för kretskortslayout, kylkroppskonstruktion och lämpliga anslutningsdon. När det kommer till konfigurering av applikationen har användaren tillgång till många test- och analysverktyg. Transims egenutvecklade webbsimulatorplattform gör det möjligt för konstruktörer att snabbt få en överblick över elektriskt beteende och även värmefördelning, t ex i en LED-lampa med hjälp av 3D finit elementanalys.

Med den senaste utgåvan av applikationen finns det nu också ett referensbibliotek, urvalshjälp för belysningsmoduler och ett konstruktionsverktyg vilket gör det ännu enklare att arbeta med verktyget. Som med andra webbaserade applikationer från Arrow kan användare också lagra sina konstruktioner i ett molnbaserat system och ha tillgång till dem när som helst. Möjligheten att dela med sig av konstruktioner gör att konstruktioner lätt kan skickas till andra användare med bara en knapptryckning. Användaren kan öppna konstruktionen i sin webbläsare, titta på den och till och med editera den.

Integrerad hårdvara
Arrow lanserade nyligen en ny generation ingenjörslösningar på webben som behandlar ett typiskt problem som många halvledartillverkare har nämligen, i vid bemärkelse, konfigurerbara produkter som MCU:er, FPGA:er och digital effektstyrning. Många utvärderingssatser finns för dessa produkter. Satserna ger användaren en bra startpunkt för utvecklingsuppgiften men de har också en brant inlärningskurva.

Speciellt när det gäller inbäddade datorlösningar har användaren optionen att köpa en utvärderingssats och kunna ladda ner och installera tillhörande utvecklingsmiljö. Dessa miljöer är ofta mycket stora och kraftfulla men de är också mycket komplexa och svåra att använda utan omfattande utbildning vilket ställer stora krav på användaren speciellt med hänsyn till den preliminära utvärderingen av en definierad produkt.

BeMicro Jump Start Designer (http://arrow.transim.com/bemicro) har ett något annorlunda tillvägagångssätt. För att ge de som är intresserade av Alteras FPGA:er och förklara de olika möjligheterna med FPGA-programmering har Transim utvecklat en utvecklingsmiljö på webben som baseras på Arrow BeMicro stick SDK. När användaren får sin USB SKD kan han besluta om han vill ladda ner Alteras utvecklingsmiljö eller testköra stickan i utvecklingsmiljön på webben först utan att behöva installera utvecklingsmiljön.

Jump Start Designer ger användaren tillgång till en mängd applikationsexempel som lätt kan modifieras och omkompileras i editeraren på webben. När den nya firmware:en har skapats på servern laddas den automatiskt ner till läsaren från vilken den sedan överförs till den anslutna BeMicro USB-stickan med en speciell kommunikationsmodul. Dubbelriktad kommunikation mellan läsaren och SDK:n betyder att s k instrumentpaneler (dashboard) kan definieras vilket gör att användaren inte bara kan påverka hårdvaran i realtid utan också titta på data i SDK:n (som temperatur via den integrerade temperaturavkännaren) i realtid.


Klicka här för större bild


Klicka här för större bild

Hårdvaruutvärdering i molnet
Arrow Cloud Connect går ett steg längre. Användaren kan inte bara programmera MCU-kretsen direkt från läsaren utan också länka sin applikation till en molntjänst från iDigi med kortet Freescale Freedom som har en Cortex M0+-baserad MCU. För att åstadkomma detta använder Cloud Connect datorns Internetanslutning för att lagra data från utvärderingskortet i ett molnbaserat lagringssystem. De integrerade instrumentpanelerna kan visa data direkt från utvärderingskortet eller hämta data från molnlagret. I det senare fallet behöver användaren inte nödvändigtvis vara ansluten till aktuell hårdvara men kan komma åt den senaste informationen från kortet när som helst.


Klicka här för större bild

På samma sätt som BeMicro har applikationen en integrerad IDE på webben med syntaxförstärkning och fil- och projekthantering. Firmware skapas på servern i realtid och kan överföras till MCU-kretsen via USB-drivrutinen på kortet. Ett USB-till-UART-gränssnitt används för direktkommunikation med kortet.
Den integrerade kommunikationsfunktionen möjliggör utväxling av konstruktioner. Förutom kodbibliotek har användaren till sitt förfogande bl.a. ett omfattande hjälpsystem och ett forum. Exempelvis innehåller forumet redan en instrumentpanel som visar temperaturen i användarens rum.

Rätt från början
På några delar av halvledarmarknaden har redan webbaserad konstruktion blivit en permanent del för marknadsförings- och ingenjörsavdelningarna. National Semiconductor tillsammans med Transim började år 2000 och teknologin har använts tusentals gånger för konstruktion av komplexa analoga applikationer och effektstyrningsapplikationer. Sedan dess har de uppenbara fördelarna som ingenjörsbandbredd, tillgänglighet i hela världen, enkel och effektiv tillgång och snabbare produktkonstruktion ökat intresset bland tillverkare av konfigurerbara produkter.

Dessutom för konstruktion på webben med sig andra områden av halvledarteknologin. Tillverkare av höghastighetskontaktdon har till exempel givit kunder bättre förståelse för sina produkter med hjälp av signalintegritetsanalyser på webben som nu finns tillgängligt från Transim. Likaledes möjliggör den nya 3D-motorn för temperatur att praktiskt taget obegränsade geometriska strukturer nu kan analyseras på webben och problemlösaren Portunus stödjer konstruktion av styrsystem. Andra applikationer på HF- och mikrovågsområdet och antennkonstruktion stöds också.
Ingenjörsverktyg på webben är ytterligare ett exempel på hur Internet kan förenkla vårt arbetsflöde.

Transim har tagit de första stegen i denna riktning med sina nya webbaserade lösningar och andra projekt är redan under utveckling.
Dr. Uwe Knorr, VP ecommerce supplier solutions, Arrow Electronics, VP marketing & sales, Transim Technology Corporation

Comments are closed.